15.3.2023

Avoin näyttelyhaku Vintille

Seinäjoen taidehalli avaa avoimen haun, jonka perusteella valitaan yksi näyttely Vintti-näyttelytilan ohjelmaan vuodelle 2025. Haku on auki 15.3.-19.6.2023. Otamme taiteilijoilta, työryhmiltä ja kuraattoreilta vastaan näyttelyehdotuksia, jotka ovat hedelmällisessä ja rohkeassa dialogissa Seinäjoen taidehallin kontekstin ja tilojen kanssa. Hakemukset taiteilijoilta, jotka voivat tarjota monipuolisia näkökulmia sosiaalisista, ympäristöllisistä ja rakenteellisista eriarvoisuuksista maailmassa eletyn kokemuksensa kautta, ovat erittäin tervetulleita. Haun kautta tulleet näyttelyideat otetaan huomioon myös Seinäjoen taidehallin tulevassa ohjelmasuunnittelussa.

Seinäjoen taidehalli on kutsunut vieraileviksi valintatiimin jäseniksi NO NIIN Magazinen perustajat, taiteilija, kuraattori Elham Rahmatin ja taiteilija, kirjoittaja Vidha Saumyan. Seinäjoen taidehallilta valintaan osallistuvat taidekuraattori Sanna Karimäki-Nuutinen ja taidetuottaja Pii Anttila.

Haemme näyttelyä, joka:
– on Seinäjoen taidehallin ohjelmalinjausten mukainen
– ottaa huomioon näyttelytilan piirteet
– voidaan toteuttaa vuonna 2025, näyttelyaika on kestoltaan noin 4 kuukautta

Tarjoamme:
– tilan ja näyttelytuotannon Seinäjoen taidehallin käytäntöjen mukaisesti
– näyttelypalkkion ja tuotantobudjetin
– tekniset laitteet ja rakenteet näyttelyn käyttöön

 

Haku on auki 15.3.-19.6.2023. Hakemukset lähetetään Webropol-lomakkeella. Viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 mennessä saapuneet hakemukset huomioidaan.

Hakemukseen on liitettävä:
– alustava näyttelysuunnitelma
– taiteilijan tai työryhmän jäsenten cv
– portfolio tai linkki nettisivuille

Haun kieli on englanti. Materiaalit pyydetään toimittamaan ensisijaisesti englannin kielisinä. Päätöksistä ilmoitetaan syyskuun puoliväliin 2023 mennessä.

Lue lisää tilasta ja ohjelmalinjauksista
Kuvia ja lisätietoja tilasta

Seinäjoen taidehalli on ajassa elävä nykytaidetoimija, jonka ohjelmaan kuuluvat näyttelyt, julkinen taide ja monipuolinen oheisohjelma. Vuodesta 2020 lähtien Seinäjoen taidehalli on toteuttanut näkemyksellistä näyttelyohjelmaa taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetassa.

Nykytaiteen ilmiöt, omaleimaiset näyttelytilat sekä ympäröivästä maaseudusta ajankohtaisella, globaalilla näkökulmalla, kumpuavat kysymykset toimivat viitekehyksenä Seinäjoen taidehallin ohjelmasuunnittelussa. Teema kytkeytyy Kalevan Navetan ja ympäröivän alueen historiaan ja nykyisyyteen, samalla kysyen, millaisia merkityksiä maaseudun tulevaisuuteen nivoutuu. Aiheet ja tavat käydä dialogia kontekstin kanssa voivat nousta niin esteettisistä, sosiaalisista, kulttuurisista kuin ekologisista näkökulmista.