Julkinen taide

Seinäjoen taidehalli vastaa julkisen taiteen koordinoinnista Seinäjoen kaupungissa. Taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten lisäksi julkisen taiteen hankintaprosesseissa on mukana laaja joukko osaajia kaupunkiorganisaation eri yksiköistä kuten kaavoituksesta, talonrakennuksesta ja yhdyskuntatekniikasta. Julkisen taiteen omat nettisivut löydät kaupungin sivulta.

Siirry julkisen taiteen sivulle

Julkisella taiteella tarkoitetaan kaupunkitilassa tai esimerkiksi virastoissa ja kouluissa esillä olevaa taidetta. Julkisen taiteen kirjo on monipuolinen: pysyvää ja väliaikaista, rakentamiseen integroitua ja erillisiä teoksia, tapahtumia ja osallistavia projekteja.


 

Asukaskysely julkisesta taiteesta

Seinäjoen kaupunki kerää asukkaiden näkemyksiä julkisesta taiteesta ja julkisten taideteosten hankintaprosesseihin osallistumisesta. Tavoitteena on kehittää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia julkisen taiteen avulla. Kysely on auki 30.9.2022 asti.

Vastaa kyselyyn


 

Seinäjoen julkisen taiteen periaateohjelma hyväksytty

Kaupunginhallitus hyväksyi 11.4.2022 Seinäjoen julkisen taiteen periaateohjelman, jonka tavoitteena on yhdistää sujuvasti taide- ja rakennushanke sekä rakentaa hyvää, laadukasta ja inhimillistä kaupunkiympäristöä.

Lue tiedote
Tutustu periaateohjelmaan


 

Taiteilijat valittu Seinäjoen uuden asemakorttelin luonnosvaiheisiin

Tiedote 14.2. Seinäjoen kaupunki tilaa uuteen asemakortteliin luonnokset kuudelta eri taiteilijalta tai taiteelliselta työryhmältä. Marras-joulukuussa järjestetyn avoimen portfoliohaun aikana saatiin yli sata portfoliota. Luonnosvaiheeseen portfolioiden perusteella valitut taiteilijat ovat Arja Kärkkäinen, Tiina Raitanen, Pia Männikkö, Pekka Jylhä, Juhana Moisander ja työryhmä Grönlund-Nisunen (Tommi Grönlund ja Petteri Nisunen). Luonnokset tilataan asemakorttelin taidekohteisiin, jotka sijoittuvat uuden perhepalvelukeskus Aallokon aulaan ja sisäänkäynnin yhteyteen, junaradan suuntaan aukeavan parkkitalon julkisivuun sekä parkkihallin ja Aallokon yhdistävälle sisäpihalle. Luonnosvaihe käynnistyy helmi-maaliskuun aikana. Tavoitteena on omaleimainen ja viihtyisä asemakortteli, jonka taide tavoittaa perhepalvelukeskuksen asiakkaat, kaupungissa asuvat ja työskentelevät, vierailijat ja kaupungin junalla ohittavat. Seinäjoen kaupunki järjesti portfoliohaun lisäksi viime syksynä rinnakkaisen luonnostilauksen aseman alikulkukäytävän ensimmäisen rakennusvaiheen taiteesta. Kaupunki valitsi luonnosten perusteella taiteilija Marjukka Korhosen taideteoksen jatkosuunnitteluun. Havainnekuva asemanseudun sisäpihalta. Korkeiden kerrostalojen välissä on matalampi rakennus, jonka edustalla seisoo ihmisiä.  


 

Taide kaupunkitilassa ja rakentamisessa

Seinäjoen kaupungin viestinnän ja Taidehallin yhteistyössä toteuttamat asukasvideot selventävät julkisen taiteen merkityksiä ja toteuttamista kaupungissa. Mitä julkinen taide on ja miksi se on tärkeää? Miten kaupunkilaiset voivat osallistua kaupunkiympäristön suunnitteluun? Videosarjan ensimmäisessä osassa kysymyksiin vastaavat vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila ja julkisen taiteen koordinaattori Maya Syrjälä. Katso video: 1. Taide kaupunkitilassa Mitä näkökulmia on huomioitava, kun rakennus- ja taidehanke yhdistetään? Millaisten tahojen asiantuntijuutta ja yhteistyötä prosessissa tarvitaan? Videosarjan toisessa osassa vastauksia näihin kysymyksiin pohtivat yhdyskuntatekniikan suunnittelupäällikkö Keijo Kaistila ja Taidehallin taidekuraattori Sanna Karimäki-Nuutinen. Katso video: 2. Taide rakentamisessa


 

Julkisen taiteen portfoliohaku Seinäjoen asemakortteliin

Tiedote 16.11.2021 Portfoliohaku asemakortteliin Seinäjoen kaupunki etsii taiteilijoita ja taiteellisia työryhmiä toteuttamaan julkista taidetta uuteen asemakortteliin, josta on eritelty viisi mahdollista taidekohdetta. Portfoliohaku on auki 16.11.-7.12.2021.Portfolioiden perusteella tilataan teosluonnoksia 3-5 kohteeseen. Kokonaisuuteen kuuluvat parkkitalo, toimistorakennus ja perhepalvelukeskus Aallokko. Taidekohteiden kokonaisbudjetti on noin 250 000 euroa. Junaliikenteen solmukohtaan kasvaneelle Seinäjoelle asemanseutu on merkittävä rakennuskohde, josta toivotaan kaupungin käyntikorttia. Tavoitteena on omaleimainen ja viihtyisä alue, joka palvelee asukkaita, kaupungissa työskenteleviä, vierailijoita ja ohi kulkevia. Seinäjoen asemanseutu on vuonna 2022 alkava monivuotinen aluerakennushanke, jonka aikana alueelle toteutetaan julkista taidetta osana rakentamista. Tutustu koko portfoliohakuun: Seinäjoen asemakorttelin portfoliohaku


 

Taide valaisee Päiväkoti Tähden edustalla

Tiedote 2.9.2021 Seinäjoen Eskoon alueelle on valmistunut uusi päiväkoti, johon hankittiin taideteos rakentamisen yhteydessä. Päiväkoti Tähden edustan matalaan betonimuuriin asennettiin turkulaisen taiteilija Jani Rättyän teos Isoset. Teoksen tilaaja on Kiinteistö Oy Seinäjoen Palvelutalot ja sen hankinta on rahoitettu rakennusbudjetista ns. prosenttiperiaatteen mukaisesti. Päiväkoti Tähden rakennuksessa on kaupungin varhaiskasvatuksen lisäksi Seinäjoen seurakunnan tiloja.

Lasten kädenjälki näkyy

Taideteoksen hahmottelussa tehtiin yhteistyötä niin rakennuksen suunnittelijan arkkitehdit LSV Oy:n kuin käyttäjätahojen, Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksen ja Seinäjoen seurakunnan kanssa. Myös lapset pääsivät osallistumaan. Neljän valoveistoksen sarja kuvastaa hahmoja, jotka noudattavat lasten piirrosjälkeä. Teoksen hahmot ovat 2,5 metriä korkeita valaisinveistoksia, jotka valaisevat jalankulkukäytävää sekä rakennuksen seinustaa. Hahmojen sisällä on alumiinirunko ja led-valaistus. ”Hain taideteokseen lasten omaa muotokieltä ja ajatusmaailmaa, joka jo kaukaa nähtynä viestii rakennukseen liittyvästä toiminnasta.” kertoo taiteilija Jani Rättyä. Lasten osallistumista varten järjestettiin Tikkuvuoren päiväkodissa piirustustyöpaja, jossa lapset kuvittivat aihetta ”Minun erikoinen ystäväni”. Piirustusten kiehtovista hahmoista taiteilija valitsi toteutettavaksi neljä tyyppiä: yksikätinen poika, keiju, enkeli ja isosisko. Aiemmin esimerkiksi Turun Kupittaan uuden patsaspuiston yhteydessä osallistavuutta hyödyntänyt Rättyä kuvaa ajatuksiaan: ”Tällaiset lapsia osallistavat projektit ovat kiinnostavia, koska heiltä tulevat ajatukset vievät työskentelyä uusiin suuntiin”.  Varhaiskasvatuksen näkökulmasta teos on osa varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista: taide kuuluu kaikille. Myös muut kuin rakennuksen päivittäiset käyttäjät pääsevät nauttimaan taiteesta päiväkodin piha-alueella. Taide nostaa esiin yhteisöllisyyden teeman ja toimii myös näyttävänä maamerkkinä.

Tähti syntyi yhteistyönä

Tähti on 12-ryhmäinen päiväkoti, jossa varhaiskasvatusta ja esiopetusta saa yhteensä noin 200 lasta. Tähdessä työskentelee yli 50 työntekijää. Tilat on suunniteltu kahteen kerrokseen. Suunnitelmissa on huomioitu, että tulevina vuosina päiväkodin yhteyteen tullaan rakentamaan myös koulu. Tähti nimenä viittaa Seinäjoen kaupungin lanseeraamaan avaruudelliseen teemaan. Kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Aija-Marita Näsänen: ”Varhaiskasvatus on suuri tulosalue ja kunnallinen toimija ja palvelu koetaan tärkeäksi. Lapset ovat varhaiskasvatuksessa kirkkaimpia tähtiämme, joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tarpeisiin koko varhaiskasvatuksen toiminta perustuu. Lapset ovat osallistuneet suunnitteluun, ja muun muassa päiväkodin ryhmien nimet ovat tämän osallisuuden tulosta”. Päiväkoti Tähden tilaajana toimi Kiinteistö Oy Seinäjoen Palvelutalot, arkkitehtisuunnittelun toteutti Arkkitehdit LSV OY ja teknisten ratkaisujen urakan toteuttajana toimi Rakennus- ja suunnittelutoimisto Hämäläiset Oy. Päiväkoti Tähti, kuva Lassi Takala Lisätietoja Mikko Asunmaa, toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Seinäjoen Palvelutalot,  p. 044 418 1660, mikko.asunmaa@seinajoki.fi Sanna Karimäki-Nuutinen, taidekuraattori, Seinäjoen taidehalli, 040 774 8560, sanna.karimaki-nuutinen@seinajoki.fi Jani Rättyä  taiteilija, p. 040 738 4265


 

Seinäjoelle Taiken erityisavustus julkisen taiteen kehittämiseen

Tiedote  11.8.2021 Taiteen edistämiskeskus myönsi kesäkuussa Seinäjoen kaupungille erityisavustuksen julkisen taiteen kehittämishankkeelle. Avustus myönnettiin julkisen taiteen monialaisen yhteistyön kehittämiseen ja pilotoimiseen Seinäjoella. Avustus mahdollisti julkisen taiteen koordinaattorin palkkaamisen hankkeen ajaksi, eli vuoden 2022 loppuun asti. Koordinaattori edistää ja koordinoi hankkeen tavoitteiden toteutumista. Hankkeen tavoitteena on, että kaupunkiorganisaatiossa löydetään toimivat käytännöt prosenttiperiaatteen noudattamiseen kaupungin merkittävissä uudis-, korjaus- ja täydennysrakentamishankkeissa. Prosenttiperiaatteen systematisoimisen lisäksi tavoitteena on edistää yksityisten rakennuttajien panostusta julkiseen taiteeseen kaupungin mailla ja strategisesti merkittävissä kohteissa. Tavoitteiden saavuttamiseksi kaupunki laatii toimialojen välisenä yhteistyönä oman julkisen taiteen periaateohjelman, johon kirjataan julkisen taiteen toimintakäytännöt Seinäjoella. Käytäntöjä pilotoidaan asemanseudulla, joka on myös kirjattu Seinäjoen kaupunkistrategiaan julkisen taiteen pilottikohteeksi.

Taide osaksi kaupunkisuunnittelua

Julkinen taide on tunnistettu merkittäväksi alueiden viihtyvyyttä lisääväksi vetovoimatekijäksi. Taide on osa nykyaikaista, eri asukas- ja käyttäjäryhmät huomioivaa kaupunkiympäristön rakentamista. Tätä positiivista kehitystä halutaan tukea myös Seinäjoella. Hankkeen aikana pyritään lisäämään julkisen taiteen kautta asukkaiden osallisuutta kaupunkisuunnittelussa ja vaikutusmahdollisuuksia omaan lähiympäristöön. Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 7.6.2021 esityksen julkisen taiteen rahoituksesta osana tontinluovutusehtoja ja maankäyttösopimuksia. Päätöksen johdosta Seinäjoen asemanseudulla pilotoidaan kerrosalaneliömetriin perustuva taidemaksu, jolla rahoitetaan julkisen taiteen integroimista asemanseudun rakentamiseen. Vastaavia rahoitusmalleja on ollut käytössä useissa aluerakennushankkeissa Suomessa.


 

Taidetta vanhaan keskuspesulaan Hanneksenrinteelle

Tiedote 15.6.2021 Seinäjoen Keskuspesula Oy:n vanhaan rakennukseen Törnävälle (Hanneksenrinne 8) toteutetaan taidetta kesän 2021 aikana. Keskuspesulan toimitusjohtaja Mikko Tanhuamäki on toivonut pitkään tyhjillään olleelle, kaavamuutosta ja purkua odottavalle rakennukselle käyttöä. Pesularakennus soveltuu hienosti purkutaiteen alustaksi. Rakennuksen liepeillä kulkee päivittäin runsaasti sairaalanmäen asiakkaita ja henkilökuntaa.

Kuratoitu kutsutapahtuma

Taideprojekti toteutetaan kutsutapahtumana, jonka kuraattorina toimii pitkän linjan graffititaiteilija Tero Jussila. Mukana on seinäjokelaistaustaista graffitimaalareita ja kuvataiteilijoita. Kuraattori Tero Jussila on projektissa mukana myös maalarin roolissa. Jussila on jakanut maalauspintaa tekijöiden työskentelytavan mukaan, mutta muuten maalarit ovat saaneet vapaat kädet toteutuksen suhteen ”hyvän maun rajoissa”. Ideana on, että maalaukset sopivat katseltavaksi myös perheen pienimmille. Luvassa on hieno tyylien kirjo perinteisestä graffitimaalauksesta genren ulkopuolelta tulevaan tuoreeseen lähestymistapaan yhteensä 11:ltä maalarilta. Maalaustyö alueella on jo alkanut ja pääsee kunnolla käyntiin juhannusviikolla. Silloin maalataan pesularakennuksen Hanneksenrinteen puoleista päätyä, joka on rakennuksen näkyvin paikka ohikulkijoille. Sääolosuhteet vaikuttavat työn etenemiseen. Maalaustyön ollessa käynnissä liikkumista pesulan tontilla kehotetaan välttämään. Kokonaisuus on valmis heinäkuun puolivälin jälkeen, jolloin lopputulosta pääsee vapaasti katselemaan. Sen jälkeen maalaukset ovat nähtävillä kesän ajan päivittäin klo 8-21. Maalaaminen alueella on luvanvaraista ja rajoitettu tapahtumaan kutsutuille maalareille. Pesularakennuksen alueella on valvonta. Kuraattori Tero Jussila ohjaa alueella lyhyitä taidekierroksia perjantaina 23.7. tasatunnein aikavälillä 10-14. Taideprojektin aihetunniste on #seinäjoentaidepesula


 

Seinäjoen asemanseudusta julkisen taiteen pilottikohde

Tiedote 8.6.2021 Seinäjoen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 7.6.2021 esityksen julkisen taiteen rahoituksesta osana tontinluovutusehtoja ja maankäyttösopimuksia. Kaupungin toimialarajat ylittävä taidetyöryhmä on työskennellyt vuosia taiteen sisällyttämiseksi asemanseudun rakentamiseen. Taidetyöryhmään kuuluu asiantuntijoita kaupunkiympäristön ja elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialoilta sekä kaupungin kulttuuripalveluista. Päätöksen johdosta Seinäjoen asemanseudulla pilotoidaan kerrosalaneliömetriin perustuva taidemaksu, jolla rahoitetaan julkisen taiteen integroimista asemanseudun rakentamiseen. Taidemaksu on asemanseudulla 7,5 euroa kerrosalaneliömetriltä, ja se rahastoidaan taidehankinnan kulujen kattamiseksi. Vastaavia rahoitusmalleja on ollut käytössä useissa aluerakennushankkeissa esimerkiksi Porvoossa, Tampereella ja Vaasassa. Asemanseutu on vilkkaana liikenteen solmukohtana merkittävä rakennuskohde Seinäjoen kaupungille. Julkisen taiteen avulla asemanseudusta muodostuu alueena omaleimainen ja tunnistettava, kaupungin käyntikortti. Taiteen avulla halutaan lisätä alueen viihtyisyyttä, kaupungin veto- ja pitovoimaa ja asukkaiden osallisuutta oman arkiympäristönsä suunnittelussa. Tavoitteena on rakentaa kokemuksellista ja mielekästä ympäristöä asukkaille, kaupungissa työskenteleville, vierailijoille ja ohi kulkeville. Syksyllä on tarkoitus avata taiteilijahaku ja pyytää luonnoksia taiteesta asemanseudun rakennuskohteisiin. Asemanseudun taiteen suunnittelu- ja hankintaprosessit etenevät alueen suunnittelun ja rakentamisen sallimassa aikataulussa.


 

Seinäjoen muraalikartta

Tiedote 25.3.2021 Seinäjoen muraalikartan avulla voit suunnistaa Silja Selosen kevättä enteilevien pikkulintujen luo. Seinäjoen keskustaan, Kasperiin, Marttilaan ja Pohjaan! Kasperista löydät siivekkäiden lisäksi Essi Ruuskasen uunituoreen muraalin Alkuja, joka kommentoi luonnon ihmeellistä kiertokulkua. Gummy Guen monumentaalinen muraali Luomanrannan kerrostalon päädyssä ovat taiteilijoiden, Upeart-katutaidefestivaalin ja Sevas Kodit Oy:n yhteistuotantoja vuodelta 2018. Ruuskasen muraalimaalausta olivat mahdollistamassa Sevas Kodit Oy ja Seinäjoen taidehalli. Lue lisää


 

Taidetta Björkenheimintien sillan ympäristöön

Tiedote 17.3.2021

Björkenheimin sillalle tulee ympäristötaidetta prosenttiperiaatteella ja teoksen suunnittelee sekä toteuttaa taiteilija Vesa-Pekka Rannikko. Viime syksynä järjestettiin asukaskysely, jossa kartoitettiin kaupunkilaisten muistoja, toiveita ja kokemuksia Björkenheimintien joenylityspaikasta ja sen lähiympäristöstä. Taideteoksen suunnittelun lähtökohtana olivat luontoarvot, asukkaiden luontosuhde ja turvallinen joen ylitys. Törnävän sairaalan historia on vaikuttanut teoksen mielikuvitukselliseen ulottuvuuteen.

 

Rannikon suunnittelema kokonaisuus on valoa käyttävä ympäristötaideteos, joka kytketään osaksi siltojen muuta valaistusta. Teos koostuu kolmesta pöllöä esittävästä valoveistoksesta, jotka valaisevat vanhaa Björkenheimin siltaa ja sen ympäristöä. Taideteoksen toteutus etenee uuden sillan rakentamisen sallimassa aikataulussa. Teos valmistuu vuoden 2022 aikana. Lue lisää


Tiedote 25.8.2020 Björkenheimintien sillan ympäristö Törnävällä muuttuu, kun vanha silta korjataan ja viereen rakennetaan uusi silta ajoneuvoliikenteelle. Seinäjoen kaupunki saa uuden taideteoksen siltojen yhteyteen tai lähiympäristöön. Teos saa alkunsa jokimiljööstä ja paikkaan liittyvistä kaupunkilaisten kokemuksista. Vastaa kyselyyn ja vaikuta teoksen syntyyn!  Kysely on auki 7.9.2020 asti. Lue lisää


 

Seinäjoen kaupunki kunnostaa patsaitaan

Tiedote 12.5.2020 Heikki Klemetin ja Toivo Kuulan yhteinen säveltäjämuistomerkki Vapaudentien ja Kirkkokadun risteystä reunustavassa Muusanpuistossa joutui taannoin ilkivallan kohteeksi. Patsaan soittimen kielet vaihdettiin uusiin viime viikolla. Patsas kuvaa harppua soittavaa muusaa, ja veistos tunnetaankin myös ”säveltäjien muusana”. Muistomerkki on taiteilija Kalervo Kallion käsialaa, ja teos paljastettiin vuonna 1963. Keskustorilla seisovan Yrittäjä-Jussin vaurioitunutta patinaa korjataan sään salliessa keskiviikkona 13.5. Patsaan pinta vaurioitui viime kesänä Rakastunut Jussi -kampanjapaidan reagoidessa kemiallisesti veistoksen pronssipinnan ja sadeveden kanssa. Patsaan väriä pyritään tasoittamaan pintahionnalla. Pohjalaisen yrittäjyyden kunniaksi pystytetty Yrittäjä-Jussi on valettu Aarne Hakala-Rahkon puisen pienoisveistoksen mukaan, ja veistos siirrettiin uudelle torille keväällä 2019.


 

Tutki patsaita

Seinäjoen taidehalli on koostanut patsaista, veistoksista ja muistomerkeistä materiaalipaketteja, joiden avulla tutustut kätevästi Seinäjoen julkiseen taiteeseen. PatsasPyöräily -kartat ovat kesällä 2019 lanseerattu uusi tapa tutustua Seinäjoen julkiseen taiteeseen pyörän satulasta käsin. PatsasPyöräily-reittejä on yhteensä kolme eri pituista. PatsasPyöräily-kartat voit ladata tästä: Keskusta Keskusta-Törnävä Törnävä PatsasPaikannus on kouluja varten koottu paketti Seinäjoen alueen julkisista veistoksista, muistomerkkeista ja patsaista. Ideana on, että niitä etsitään kartan ja vihjekuvien avulla. Kohteen löydyttyä tutustutaan sen taustatietoihin ja osaan kohteista on laadittu etukäteen kysymyksiä, joita voi pohtia yhdessä oppilasryhmän kanssa. Materiaali löytyy koulun Kulttuurimatkan sivuilta.

Seinäjoen kaupungin taidekokoelma

Seinäjoen kaupungilla on taidekokoelma, joka on esillä kaupungin toimitiloissa kuten kouluissa, päiväkodeissa, laitoksissa, virastoissa, työhuoneissa. Taidekokoelmassa on tällä hetkellä noin 800 taideteosta 1960-luvulta tähän päivään. Kokoelman koordinoinnista vastaa Seinäjoen taidehalli. Kokoelmaa kartutetaan vuosittain pääasiassa hankkimalla taidetta kaupungin julkisiin tiloihin paikallisilta taiteilijoilta.  Seinäjoen kaupungin yksiköt voivat tiedustella teoksia omiin tiloihinsa Taidehallin näyttelymestarilta.

Julkisen taiteen edistäminen

Seinäjoella on toiminut julkista taidetta kaupungissa edistävä ja koordinoiva taidetyöryhmä vuodesta 2018 alkaen. Monialainen työryhmä on Seinäjoen kaupunginjohtajana nimittämä ja sen puheenjohtajana toimii Seinäjoen taidehallin näyttelykoordinaattori. Julkisen taiteen edistämisessä tavoitteena on rahoitusmallien kehittäminen ja hyvien toimintaperiaatteiden juurruttaminen. Kaupunkistrategiassakin mainittu asemanseutu toimii julkisen taiteen pilottikohteena Seinäjoella. Julkisen taiteen edistämisen parissa työskentelee Seinäjoen taidehallissa julkisen taiteen koordinaattori.