Julkinen taide

Löydät julkisen taiteen uusimmat kuulumiset ja materiaalit kootusti Seinäjoen kaupungin sivuilta. Siirry julkisen taiteen sivulle tästä

Seinäjoen taidehalli toimii asiantuntijana ja vastaa julkisen taiteen koordinoinnista Seinäjoen kaupungissa. Taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten lisäksi julkisen taiteen hankintaprosesseissa on mukana laaja joukko osaajia kaupunkiorganisaation eri yksiköistä kuten kaavoituksesta, talonrakennuksesta ja yhdyskuntatekniikasta.

Julkisella taiteella tarkoitetaan kaupunkitilassa tai esimerkiksi virastoissa ja kouluissa esillä olevaa taidetta. Julkisen taiteen kirjo on monipuolinen: pysyvää ja väliaikaista, rakentamiseen integroitua ja erillisiä teoksia, tapahtumia ja osallistavia projekteja.

Julkisen taiteen edistäminen

Seinäjoella on toiminut julkista taidetta kaupungissa edistävä ja koordinoiva taidetyöryhmä vuodesta 2018 alkaen. Monialainen työryhmä on Seinäjoen kaupunginjohtajana nimittämä ja sen puheenjohtajana toimii Seinäjoen taidehallin taidekuraattori. Julkisen taiteen edistämisessä tavoitteena on rahoitusmallien kehittäminen ja hyvien toimintaperiaatteiden juurruttaminen. Kaupunkistrategiassakin mainittu asemanseutu toimii julkisen taiteen pilottikohteena Seinäjoella. Julkisen taiteen edistämisen parissa työskentelee Seinäjoen taidehallissa julkisen taiteen koordinaattori.

 


Seinäjoen kaupungin taidekokoelma

Seinäjoen kaupungilla on taidekokoelma, joka on esillä kaupungin toimitiloissa kuten kouluissa, päiväkodeissa, laitoksissa, virastoissa, työhuoneissa. Taidekokoelmassa on tällä hetkellä noin 800 taideteosta 1960-luvulta tähän päivään. Kokoelman koordinoinnista vastaa Seinäjoen taidehalli. Kokoelmaa kartutetaan vuosittain pääasiassa hankkimalla taidetta kaupungin julkisiin tiloihin paikallisilta taiteilijoilta.  Seinäjoen kaupungin yksiköt voivat tiedustella teoksia omiin tiloihinsa Taidehallin näyttelymestarilta.