22.9.2022 - 28.1.2023

Ida Sofia Fleming & Vesa Rahikainen: Välitila

Vintti

6/4 €

Ida Sofia Flemingin ja Vesa Rahikaisen Välitila-näyttelyn sydämenä on tilallinen metalli-ääniveistos. Resonoiva pinta rakentuu metallilevyistä, jotka ovat käyneet läpi oman syklinsä osaksi valmista teosta. Niitä on poltettu tulella ja raahattu maassa. Ne ovat olleet säiden armoilla. Ne ovat osittain luonnon muokkaamia, osittain ihmisen. Levyjä on työstetty rituaalinomaisin työtavoin itsevalmistetuilla työkaluilla. Prosessi kumpuaa dialogista luonnon kanssa, se määrittää mihin suuntaan materiaali on lähtenyt muuntumaan. Kaikki tämä on jättänyt teokseen näkyviä jälkiä ja piilotettuja kerroksia.

Näyttely kutsuu hauraaseen tunnelmaan ja käsittelee ajatusta erilaisista välitiloista, elämän ja kuoleman välisyydestä, sekä elämän aikaisten tapahtumien välitiloista. Välitila on herkkä, mutta samalla raskas ja syvä. Leijuvuus ja maadoittavuus limittyvät toisiinsa ja luovat katsojalle tilallisen kokemuksen.

Välitila-teos on voimakkaassa yhteydessä Vintin tilallisten piirteiden kanssa. Metalli-ääniveistoksen ohella näyttelyssä nähdään työstöprosessia kuvastava videoteos sekä prosessissa käytettyjä työkaluja. Näyttely valittiin Seinäjoen taidehallin ohjelmaan vuonna 2021 toteutetun Vintti Open Call -haun kautta.

 

nainen istuu ja juo kahvia metallilevyjen ympäröimänä maalaismaisemassa

Työskentelykuva teosprosessista

 

Ida Sofia Fleming työskentelee kuvanveiston, performanssitaiteen, näyttelijäntyön ja äänen rajapinnassa. Tyypillistä hänen työskentelylleen on noukkia merkityksellisiä elementtejä eri taiteenaloilta toisilleen, syventäen tekemistään. Fleming asuu sata vuotta vanhassa torpassa Kyrönlahdessa ja työskentelee suurimmaksi osaksi vuodesta ulkona, myös talvisin. Työskentelytiloina ovat omat pellot, joissa on käynnissä metallilevyjen ruostumisprosessi, sekä verstas ja ateljee pihamaalla. Elämäntapa maalla heijastuu vahvasti teoksiin. Kaikessa on voimakkaasti luonto läsnä. Oleellista Flemingin työskentelyssä on fyysisyys ja materian prosessi luonnossa. Luonnon kautta Fleming kokee löytävänsä tärkeimmät työkalut taiteen tekemiseen – ajan käsitys, hauraus ja vahvuus, sekä hiljaisuus. Flemingin teoksien teema painottuu arkkitehtuurisesti tilallisiin, pyhyyttä käsitteleviin, äänellisiin veistosinstallaatioihin. Teokset ovat arkkitehtuuriin upotettuja lavasteita muistoista ja materian ohikiitävyydestä tässä hetkessä. Hän ei luo objekteja, vaan tiloja koettavaksi, jotka jättävät katsojan kehoon liikkeen, jäljen – kehon, tilan ja materian kautta. Oleellinen lähtökohta teoksessa on aina arkkitehtuurinen tila, kuinka veistos tulee olemaan tilassa, mitä se tuo tilaan nykyhetkestä ja kuinka se on läsnä.

Vesa Rahikaisen taiteellinen tekeminen on keskittynyt materiaalien ja tekniikoiden perusolemuksen tutkimiseen. Kuvanveistäjänä hänen työskentelynsä on materiaalilähtöinen ekspressiivinen prosessi, jossa on läsnä kehollisuuden pohdinta taiteen tekijänä ja kokijana. Kiinnostus kehollisuuteen ja aineettomampaan ilmaisuun on tullut mukaan taijin, qigongin ja taolaisten harjoitteiden kautta, joita hän myös opettaa. Hän toimii Kuvataideakatemiassa kuvanveiston työmestarina ja metallintyöstön tuntiopettajana. Tällä hetkellä hän on työstään toimivapaalla, keskittyen Koneen säätiön rahoittamaan henkilökohtaista luontoyhteyttä käsittelevään projektiin.

 

Videon kuvaus ja editointi: HALO Creative

Kuvassa Välitila-näyttely Vintillä. Kuva Mika Rinta-Porkkunen