Jotain Muuta – Kulttuuria nuorille aikuisille

Hanke on päättynyt syyskuussa 2023.

Jotain Muuta – Kulttuuria nuorille aikuisille -projektin tavoitteena oli osallistaa nuoria aikuisia keskustelemaan heidän näkemyksistään tarjolla olevista kulttuuri- ja taidepalveluista ja kehittää Seinäjoen taidehallin ja Kalevan Navetan palveluita ja sisältöjä nuorille aikuisille. Hanke oli suunnattu 17-29-vuotiaille nuorille Seinäjoen, Ilmajoen ja Jalasjärven alueella. Hankkeessa toimi nuorista aikuisista koostuva neuvonantajatiimi, jonka kanssa aiheita ruodittiin. Kuukausittain järjestettiin maksuttomia ja avoimia kulttuuri-iltoja 10 paikallisen kulttuuri- ja taidetoimijan kanssa. Toiminnan tavoitteena oli kehittää kulttuurisisältöjä paremmin kohderyhmän tarpeisiin ja mieltymyksiin sopiviksi. Jotain Muuta -hanke oli toiminnassa 1.8.2022 – 30.9.2023.

Taustaa

Miten kulttuurilaitokset voivat tavoittaa nuoret aikuiset? Millainen kulttuurisisältö kiinnostaa 20-30-vuotiasta nuorta aikuista?
Seinäjoen taidehalli käynnistää syksyllä 2022 projektin, johon janotaan mukaan nuoria kertomaan, millainen on heille sopiva kulttuuri- ja taidesisältö.

Nuorisobarometrin (2020) mukaan parikymppinen nuori ei käytä kunnallisia kulttuuripalveluita juuri ollenkaan. LiveFinin nuorisokyselyn (2020) mukaan elävä musiikki kiinnostaa nuoria, mutta konsepti (keikoilla käynti) on murroksessa ja sisältöjen kuratointi on siirtynyt globaaleihin verkkoalustoihin (TikTok, Youtube). Heli Metsäpellon (2010) tutkimuksen mukaan ”nuoret aikuiset eivät pysty samaistumaan teatteriyleisöön, koska he mieltävät teatterissa käymisen sofistikoituneen yläluokan ja ikääntyneiden harrastukseksi”.

Nuoret aikuiset on kapea, mutta erittäin kaivattu kävijäryhmä taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetassa. Esimerkiksi käsityö- ja muotoilukoulu Näppi palvelee laajasti lapsia, mutta lasten kasvaessa nuoriksi näppiläisten rivit harvenevat. Seinäjoen taidehallin palveluihin puolestaan kuuluu vauvojen värikylpyä ja ikääntyneille suunnattua K65 Kulttuuritoimintaa, mutta noiden ikäryhmien välin katamme kaikille avoimella näyttelyohjelmistolla. Kaikille avoin puolestaan on yhtä kuin “ei koske nuorta aikuista”, kerrottiin meille korkeakouluopiskelijoiden toimesta.

Jotain muuta -hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on saatu EU:n maaseuturahaston sekä Kuortaneen Säästöpankkisäätiön osarahoitusta. Hanketta koordinoi Seinäjoen taidehalli.