1.9.2022 - 31.5.2023

Jotain Muuta nuorille aikuisille

Eri paikoissa

maksuton

Jotain Muuta projektin tavoitteena on osallistaa nuoria aikuisia keskustelemaan heidän näkemyksistään tarjolla olevista kulttuuri- ja taidepalveluista. Jotain muuta: Kulttuuria nuorille aikuisille -nimisessä projektissa tarjotaan lisäksi avoimia nuorten aikuisten kulttuuritapaamisia. Projektin tapaamisissa kokeillaan ja ruoditaan erilaisia kulttuurisisältöjä. Toiminnan tavoitteena on kehittää kulttuurisisältöjä paremmin kohderyhmän tarpeisiin ja mieltymyksiin sopiviksi.Jotain Muuta-illat ovat avoimia ja maksuttomia, mutta eivät hajuttomia tai mauttomia! Tai mistä minä tiedän? Tule testaamaan ja kerro mitä mieltä olet. Jokaisella kerralla tutustumme eri kulttuuritoimijaan ja heidän tarjoamiinsa sisältöihin. Tapahtumat on suunnattu erityisesti 17-29 – vuotiaille Seinäjoen, Ilmajoen ja Jalasjärven nuorille aikuisille, mutta kesän sisällöt ovat avoimia ikään katsomatta. Hanke päättyy elokuussa, mutta nuorille aikuisille suunnattuja sisältöjä tarjotaan jatkossa hieman eri muotoisena, kuitenkin osana Seinäjoen taidehallin ohjelmaa.

Hankkeen toiminta-aika syyskuu 2022 – elokuu 2023

Lisätietoja:

Ruusu-Maria Lappalainen, ruusu-maria.lappalainen@seinajoki.fi, 0505054146

Taustaa

Miten kulttuurilaitokset voivat tavoittaa nuoret aikuiset? Millainen kulttuurisisältö kiinnostaa 20-30-vuotiasta nuorta aikuista?
Seinäjoen taidehalli käynnistää syksyllä 2022 projektin, johon janotaan mukaan nuoria kertomaan, millainen on heille sopiva kulttuuri- ja taidesisältö.

Nuorisobarometrin (2020) mukaan parikymppinen nuori ei käytä kunnallisia kulttuuripalveluita juuri ollenkaan. LiveFinin nuorisokyselyn (2020) mukaan elävä musiikki kiinnostaa nuoria, mutta konsepti (keikoilla käynti) on murroksessa ja sisältöjen kuratointi on siirtynyt globaaleihin verkkoalustoihin (TikTok, Youtube). Heli Metsäpellon (2010) tutkimuksen mukaan ”nuoret aikuiset eivät pysty samaistumaan teatteriyleisöön, koska he mieltävät teatterissa käymisen sofistikoituneen yläluokan ja ikääntyneiden harrastukseksi”.

Nuoret aikuiset on kapea, mutta erittäin kaivattu kävijäryhmä taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetassa. Esimerkiksi käsityö- ja muotoilukoulu Näppi palvelee laajasti lapsia, mutta lasten kasvaessa nuoriksi näppiläisten rivit harvenevat. Seinäjoen taidehallin palveluihin puolestaan kuuluu vauvojen värikylpyä ja ikääntyneille suunnattua K65 Kulttuuritoimintaa, mutta noiden ikäryhmien välin katamme kaikille avoimella näyttelyohjelmistolla. Kaikille avoin puolestaan on yhtä kuin “ei koske nuorta aikuista”, kerrottiin meille korkeakouluopiskelijoiden toimesta. Jotain muuta –hanke etsii kartoittaa nuorten aikuisten toiveita ja tarpeita kulttuurisisällöistä 1.5.2022-30.10.2023.

Jotain muuta -hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on saatu EU:n maaseuturahaston sekä Kuortaneen Säästöpankkisäätiön osarahoitusta. Hanketta koordinoi Seinäjoen taidehalli.