Jotain Muuta

Jotain muuta nuorille aikuisille

Seinäjoen taidehalli kokoaa nuorista aikuisista koostuvan neuvonantajatiimin. Projektin tavoitteena on osallistaa nuoria aikuisia keskustelemaan heidän näkemyksistään tarjolla olevista kulttuuri- ja taidepalveluista. Jotain muuta -nimisessä projektissa tarjotaan lisäksi avoimia nuorten aikuisten kulttuuritapaamisia. Projektin tapaamisissa kokeillaan ja ruoditaan erilaisia kulttuurisisältöjä.
Toiminnan tavoitteena on kehittää kulttuurisisältöjä paremmin kohderyhmän tarpeisiin ja mieltymyksiin sopiviksi.

Hae mukaan neuvonantajatiimiin! Haku on käynnissä 30.9.2022 saakka ja mukaan haetaan verkkolomakkeella.
Tiimiin valitaan kymmenkunta 17-29-vuotiasta nuorta Seinäjoen, Ilmajoen ja Jalasjärven alueelta. Neuvonantajatiimin kokouksista maksetaan palkkio. Tiimin toiminta-aika on syyskuusta 2022 toukokuuhun 2023. Tiimillä on toimintakauden aikana 6-8 tapaamista, jotka toteutetaan pääasiallisesti lähitapaamisina. Hakeneisiin ollaan yhteydessä viimeistään viikolla 40/ 3.10 alkavalla viikolla.

Lisätietoja: Päivi Alaniska, paivi.alaniska@seinajoki.fi, 0405053284

 

Kulttuurilaitoksille ja kulttuuritoimijoille

Oletko kiinnostunut tarjoamaan kulttuurisisältöjä nuorten aikuisten kulttuuritapaamisiin? Keräämme nyt erilaisia kulttuurisisältöjä Jotain muuta – kulttuuritapaamisiin. Kulttuuritapaamiset ovat avoimia 17-29 vuotiaille projektin toiminta-alueen kohderyhmäläisille. Tarjoamiinne sisältöihin voi tarvittaessa laittaa osallistujakiintiön. Sisältöjen tulee ajoittua lokakuun 2022 ja toukokuun 2023 välille. Sisältöjen tulee olla maksuttomia osallistujalle. Jotain muuta – hankkeessa ei ole varattu rahaa pääsylippukuluihin, joilla korvaisimme teille osallistujien kuluja. Sen sijaan saatte vastineeksi kommentit sisällöistänne osallistuneilta nuorilta sekä ajatuksia siitä, mikä heitä teidän toiminnassa kiinnostaa –  vai kiinnostaako.

Lisätietoja: Päivi Alaniska, paivi.alaniska@seinajoki.fi, 0405053284

 

Taustaa

Miten kulttuurilaitokset voivat tavoittaa nuoret aikuiset? Millainen kulttuurisisältö kiinnostaa 20-30-vuotiasta nuorta aikuista?
Seinäjoen taidehalli käynnistää syksyllä 2022 projektin, johon janotaan mukaan nuoria kertomaan, millainen on heille sopiva kulttuuri- ja taidesisältö.

Nuorisobarometrin (2020) mukaan parikymppinen nuori ei käytä kunnallisia kulttuuripalveluita juuri ollenkaan. LiveFinin nuorisokyselyn (2020) mukaan elävä musiikki kiinnostaa nuoria, mutta konsepti (keikoilla käynti) on murroksessa ja sisältöjen kuratointi on siirtynyt globaaleihin verkkoalustoihin (TikTok, Youtube). Heli Metsäpellon (2010) tutkimuksen mukaan ”nuoret aikuiset eivät pysty samaistumaan teatteriyleisöön, koska he mieltävät teatterissa käymisen sofistikoituneen yläluokan ja ikääntyneiden harrastukseksi”.

Nuoret aikuiset on kapea, mutta erittäin kaivattu kävijäryhmä taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetassa. Esimerkiksi käsityö- ja muotoilukoulu Näppi palvelee laajasti lapsia, mutta lasten kasvaessa nuoriksi näppiläisten rivit harvenevat. Seinäjoen taidehallin palveluihin puolestaan kuuluu vauvojen värikylpyä ja ikääntyneille suunnattua K65 Kulttuuritoimintaa, mutta noiden ikäryhmien välin katamme kaikille avoimella näyttelyohjelmistolla. Kaikille avoin puolestaan on yhtä kuin “ei koske nuorta aikuista”, kerrottiin meille korkeakouluopiskelijoiden toimesta. Jotain muuta –hanke etsii kartoittaa nuorten aikuisten toiveita ja tarpeita kulttuurisisällöistä 1.5.2022-30.10.2023.

Jotain muuta -hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on saatu EU:n maaseuturahaston sekä Kuortaneen Säästöpankkisäätiön osarahoitusta. Hanketta koordinoi Seinäjoen taidehalli.