Julkisen taiteen periaateohjelma hyväksytty

Seinäjoen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 11.4.2022 Seinäjoen kaupungin julkisen taiteen periaateohjelman. Periaateohjelma sisältää julkisen taiteen rahoitusmallit ja hankinnan menettelytavat.

Rahoitusmalleja ovat kem-taidemaksu ja taidebudjetti. Seinäjoen kaupunginhallitus päätti 7.6.2021 yksityisiä rakennuttajia koskevan kerrosalaneliöperusteisen kem-taidemaksun pilotoimisesta asemanseudulla. Vastaavaa julkisen taiteen rahoitusmallia on käytetty useissa kaupungeissa erilaisissa aluerakennushankkeissa.

Taidebudjetti koskee kaupungin omia rakennushankkeita. Malli perustuu laajasti käytettyyn julkisen taiteen prosenttiperiaatteeseen, jonka mukaan noin prosentti rakennushankkeen budjetista käytetään taiteeseen. Seinäjoella prosenttiperiaatteen mukaisia taidehankintoja varten perustettava taidebudjetti muodostuu kaupungin talonrakennuksen ja yhdyskuntatekniikan investointibudjettien vuosittaisesta prosenttiosuudesta. Kaupunki on pyrkinyt aktivoimaan prosenttiperiaatteen noudattamista vuosikymmeniä. Taidebudjetti vakiinnuttaa periaatteen noudattamista ja mahdollistaa taiteen mukaantulon rakennushankkeisiin riittävän aikaisin.

Julkisen taiteen hankinnan menettelytapojen keskiössä ovat moniammatilliset työryhmät, kaupungin toimialojen ja yksiöiden välinen vuoropuhelu ja taideasiantuntijuus.

Periaateohjelman tavoitteena on, että taide tulee normaaliksi osaksi rakentamista. Pyrkimyksenä on rakentaa hyvää, laadukasta ja inhimillistä kaupunkiympäristöä.

Periaateohjelma on valmisteltu kaupunginjohtajan vuonna 2018 nimittämässä taidetyöryhmässä, jossa on jäseniä kulttuuripalveluista, kaupunkiympäristön toimialan useista yksiköistä sekä elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialalta.

Tilaa taiteelle – Seinäjoen julkisen taiteen periaate ohjelma

Kuva: Mika Rinta-Porkkunen. Kuvassa Päivi Rintaniemen teos: A Big Hug, 2016.