10.5.2025 - 10.8.2025

Kuule maa hiljaisuuden tuolla puolen

Näyttelytila Vintti

4/6/0 €

Kuule maa hiljaisuuden tuolla puolen on The Resurrection Committee -kollektiivin kuratoima näyttely. Kollektiivin jäsenet ovat Adelina Luft, Ovidiu Tichindeleanu ja Raluca Voinea. Raluca Voinea valittiin vuonna 2022 Helsinki International Artist Programme’n (HIAP) kautta toteuttamaan näyttely Seinäjoen taidehallin Vintille.

Näyttely esittelee erilaisia taideyhteisöjä, taiteilijoiden yhteenliittymiä ja projekteja, jotka tutkivat ja edistävät taiteen keinoin sukupolvet ja maantieteelliset rajat ylittävää perimätietoa ja historiaa maanmuokkauksesta, maanviljelystä, maasta huolehtimisesta ja hoivaamisesta. Näyttelyssä esillä olevat teokset, teot ja prosessit nähdään maadoittavana vastavoimana tälläkin hetkellä Itä-Euroopassa vallalla olevalle sodalle.

Näyttelyssä ihmisen suhde maahan nähdään perustavana osana ihmisyyttä, mutta myös väärinkäytöksen ja tuhon kohteena. Se liittyy niin kolonialismiin, kapitalistisiin hierarkioihin, luokkaan, rotuun kuin sukupuoleen. Näyttelyssä esillä olevat teokset ovat osa kollektiivista, kokeellista tutkimusta, joka pyrkii palauttamaan jotain alkuperäistä, alkukantaista. Siemenet ja maaperä nähdään muistin, syvän ajan ja paikallisen tiedon kantajina. Näyttelyn kuvaannollisesti esiin piirtämä reitti symboloi siementen ja elintarvikkeiden kulkua halki Itä-Euroopan ja eteläisen pallonpuoliskon kolonialistisia ja imperialistisia teitä pitkin.

Näyttelyssä on esillä yksittäisiä teoksia, taiteellisia kokeiluja ja projekteja, sekä erilaisia taiteilijoiden johtamia yhteisöjä ja yhteisöllisen toiminnan taiteellisia ilmentymiä.  Näyttely on kohtaamispaikka erilaisille näkökulmille: yhteisön rakentajina toimiville taiteilijoille ja maan kanssa työskenteleville, toivon mielikuvituksen herättäjille.

 

TAITEILIJAT JA TAITEILIJARYHMÄT

The Experimental Station for Research on Art and Life on vuonna 2021 perustettu taiteilijoiden, kuraattoreiden, teoreetikkojen, ekonomistien ja muiden ammattilaisten yhteenliittymä. Se hoitaa yhdessä tranzit.ro-yhdistyksen kanssa maatilkkua Silistea Snagovulun kylässä Romaniassa, 40 km pohjoiseen Bukarestista, suojellun luonnonalueen läheisyydessä. Station toteuttaa pitkäkestoisia, osallistavia ja avoimia rakennus- ja kontekstualisointiprosesseja. Yhteenliittymä toimii paikkasidonnaisesti ja on avoin yhteistyöhön muiden elämää ylläpitävien yhteisöjen kanssa. Stationin toiminta-ajatus on post-development-teoriassa ja se perustuu ekologisiin ja eettisiin periaatteisiin.

 

Anang Saptoto on taiteilija, muotoilija ja aktivisti, joka asuu Yogyakartassa, Indonesiassa. Hänen taiteellinen työnsä keskittyy ekologiaan ja yhteiskunnalliseen muutokseen. Saptoto käyttää taidetta työkaluna kyseenalaistaa ja avata uusia mahdollisuuksia vuorovaikutuksen, yhteistyön ja solidaarisuuden rakentamisen kautta. Hän tukee usein ympäristö- ja ihmisoikeusliikkeitä ja tekee yhteistyötä lasten, koulujen, vammaisyhteisöjen ja sosiaalijärjestöjen kanssa. Vuonna 2020 hän perusti PARI:n (Panen apa hari ini) YK-Habitatin tuella. PARI aloitti toimintansa ruokajakelun vaihtoehtona pandemian aikana. Se on alusta, joka yhdistää taiteen työtavat maanviljelyyn.  Toimintaa kehitetään yhteistyössä taiteilijoiden, taideopiskelijoiden, ruuantuottajien, maanviljelyharrastajien tai kenen tahansa ruokasuvereniteetista ja yhteisöllisistä ratkaisuista kiinnostuneiden kanssa. Vuonna 2021 hänelle myönnettiin Prince Claus Fundin SEEDS-palkinto.

 

Valiana Aguilar on Suumil Mooktaan -kollektiivin perustajajäsen Sinanchesta, Meksikon Yucatánin niemimaalta. Suumil Mooktaan koostuu nuorista maallemuuttajista. Tehomaatalouden, torjunta-aineiden ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset pakottivat useat sukupolvet muuttamaan kaupunkeihin ja matkailukeskittymiin parempien elinkeinojen toivossa, kun perinteinen viljelytapa milpa ja kalastus eivät enää olleet mahdollisia. Nyt nuori sukupolvi kehittää omaa tapaansa elää alueella perinteistä mayojen rakennustapaa vaalien, viljellen milpaa perinteisiä viljelykasveja käyttäen ja mehiläisiä hoitaen.

 

Weaving Realities on taiteilijakollektiivi, jonka jäsenet Yuchen Li ja Aldo Esparza ovat Amsterdamissa, Alankomaissa asuvia ja työskenteleviä taiteilijoita. Weaving Realities järjestää julkisia esityksiä ja työpajoja harjoittaen sentipensaria. Sentipensar on ajattelua tuntemalla kytkös paikkaan, ja kutomalla moninaisia tietoja muuttaakseen ajattelun ”minästä” yhteiseen ”meihin” maapallon kanssa. Weaving Realities yhdistelee taidelähtöisillä keinoilla erilaisia vaihtoehtoisia tapoja suhtautua maailmaan, jotka eivät perustu hyväksikäyttöön, omimiseen tai kulutukseen. Koska suhteemme Äiti Maahan heijastuu syvästi suhteessamme ruokaan, kollektiivi käyttää keittiötä tilana kyseenalaistaa ja miettiä uudelleen suhdetta koko ruokatuotantoketjuun maaperästä tuottajiin ja lopulta ruokapöytään. Ruoanlaitto muuttuu sitten vastarinnan muodoksi esi-isien tietojen elpyessä ollen samalla tietoinen omista suhteistamme muiden elämään.

 

KURAATTORIT

The Resurrection Committee -kuraattorikollektiivi perustettiin vuonna 2016 löyhänä kollektiivina. Se kuratoi tutkimusnäyttelyitä ja projekteja, jotka tarjoavat historiallisia aukkoja, joista rakentaa vaihtoehtoisia kertomuksia nykyhetkessä vallalla oleville. Kollektiivin perustajajäsenet ovat Raluca Voinea ja Ovidiu Tichindeleanu. Kollektiivi on kuratoinut The Veil of Peace -näyttelyn tranzit.ro-näyttelytilaan Romaniaan (2017) yhdessä Igor Mocanun kanssa, After the Canal There Was Only ”Our” World -näyttelyn Mestna Galerijanaan Ljubljanaan, Sloveniaan (2019) Alenka Gregoricin kanssa Remembering Peace -kokonaisuuden Kyiv Biennial -tapahtumaan Wieniin (2023) yhdessä kuraattori Livia Pancun kanssa sekä teemoitetun Vegetative Histories -kävelytapahtuman Wienin yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan (2024) yhdessä Adelina Luftin, Anca Beneran ja Arnold Estefanin kanssa.

Kuva: Raluca Voinea