26.8.2020 - 9.1.2021

Millaista on olla eläin?

Halli

Aikuiset 6 € / Opiskelijat, eläkeläiset 4 € / Museokortilla vapaa pääsy

Millaista on olla eläin? on kahdeksan suomalaisen nykytaiteilijan ryhmänäyttely, joka pohjautuu evoluutiobiologi, tutkija ja tietokirjailija Helena Telkänrannan samannimiseen kirjaan. Idea näyttelyyn syntyi, kun Taidehallin ohjelmatiimi halusi toteuttaa näyttelyn, joka perustuu vuoropuheluun tekstin tai tutkimustiedon kanssa. Taidehallin uudet ohjelmalinjaukset ammentavat vahvasti maaseudusta ja urban-rural-viitekehyksestä, joista myös näyttelyn eläinteema kumpuaa. Lisäksi haluttiin toteuttaa näyttely, joka olisi pedagoginen jo tuotannollisesti. Kaikkea tätä pohtiessa nousi keskusteluihin tietokirja Millaista on olla eläin?

Helena Telkänrannan erikoisaloina ovat eläinten käyttäytyminen, emootiot ja kognitio. Hän on tehnyt muun muassa tutkimustyötä Bristolin ja Helsingin yliopistoissa. Tällä hetkellä hän työskentelee hyvinvoinnin seurannan ja kivun havaitsemisen parissa eläinlääketieteen alalla sekä kehittää uudenlaisia keinoja kertoa eläintieteestä yleisöille ja koululaisille visuaalisesti ja elämyksellisesti.

Telkänranta kiinnostui yhteistyöstä ja suunnittelu päästiin aloittamaan. Taidehallin tiimi kartoitti taiteilijoita, joiden aikaisemmissa teoksissa eläimet tai eliöt ovat olleet vahvasti mukana. Näyttelyidean ajankohtaisuudesta kertoo se, että jokainen kutsuttu taiteilija vastasi heti kyllä ja monella heistä kirja oli jo omassa kirjahyllyssä. Kullekin taiteilijalle jaettiin kirjasta yksi luku, jota käyttää kimmokkeena teokselle. Telkänranta toimii näyttelyprosessissa taiteilijoiden keskustelukumppanina. Taidehalli vastaa kuratoinnista ja tuotannosta. Näyttelystä tuotetaan myös katalogi, joka julkaistaan syksyllä.

Näyttely tuo tärkeää teemaa esille elämyksellisesti sekä visuaalisesti. Se kurkistaa eläinten kokemusmaailmaan taiteellisen ajattelun avulla ja keskustelee kirjan teemojen kanssa.

Millaista on olla eläin? –näyttelyn taiteilijat ovat Mari Keski-Korsu,Toni Lehtola, Teemu Lehmusruusu, Lotta Mattila, Minna Herrala, Mia Mäkelä, Kati Roover ja Elina Ruohonen

Teosluettelo

Mari Keski-Korsu, Com Scire teos osana Millaista on olla eläin – ryhmänäyttely, kuva Jenni Latva

Kuva: Elina Teitti