1.11.2022

Nuorten neuvonantajatiimin hakua jatketaan

Jotain muuta -hankeen Neuvonantajatiimin jatkohaussa etsimme täydennystä Jalasjärven ja Ilmajoen nuorista aikuisista

Etsimme tiimin täydennykseksi 17-29-vuotiaita nuoria aikuisia Jalasjärveltä sekä Ilmajoelta. Tiimin toiminta-aika on alkanut syyskuussa 2022 ja jatkuu toukokuuhun 2023 saakka. Tiimillä on toimintakauden aikana 6-8 tapaamista, jotka toteutetaan pääasiallisesti lähitapaamisina. Neuvonantajatiimin kokouksista maksetaan palkkio. Hakeneisiin ollaan yhteydessä, kun sopiva (tai useampi) tiimiläinen on löytynyt.

Hae mukaan tästä!

Jotain muuta -projektin tavoitteena on osallistaa nuoria aikuisia keskustelemaan heidän näkemyksistään tarjolla olevista kulttuuri- ja taidepalveluista. Projektin tapaamisissa kokeillaan ja ruoditaan erilaisia kulttuurisisältöjä. Neuvonantajatiimi Jotain Muuta -hankkeessa järjestetään tiimin kokousten lisäksi avoimia kulttuuri-iltoja, jotka ovat avoimia ja maksuttomia 17-29 – vuotiaille Seinäjoen, Ilmajoen ja Jalasjärven nuorille aikuisille. Jokaisella kerralla tutustumme eri kulttuuritoimijaan ja heidän tarjoamiinsa sisältöihin. Toiminnan tavoitteena on kehittää kulttuurisisältöjä paremmin kohderyhmän tarpeisiin ja mieltymyksiin sopiviksi.

Lisätietoja:

Ruusu-Maria Lappalainen, ruusu-maria.lappalainen@seinajoki.fi, 0505054146

Jotain muuta -hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on saatu EU:n maaseuturahaston sekä Kuortaneen Säästöpankkisäätiön osarahoitusta. Hanketta koordinoi Seinäjoen taidehalli.