3.2.2022 - 1.6.2022

Poikkipolkuja ekologiaan

Halli

6/4 €

Minkälaista taidetta syntyy merilevästä, keinoälystä avaruudessa, lintujen äänistä, meriveden happamuustasosta, radioaktiivisuudesta tai mutatoituneista sammakoista? Poikkipolkuja ekologiaan –ryhmänäyttely esittelee teoksia, joissa havainnot ja faktat erilaisista ilmiöistä yhdistyvät taiteen, tieteen ja muotoilun kautta. Taiteilijat välittävät havaintojaan eri tavoin ja tuovat esille näkymätöntä.

Näyttelyn taiteilijat ovat Brandon Ballengée, Cecilia Jonsson, Julia Lohmann, Soichiro Mihara, Leena Saarinen ja Antti Tenetz. Kuraattoreina toimivat Erich Berger, Mari Keski-Korsu ja Anna Puhakka. Näyttely on ollut aiemmin esillä Annantalon taidekeskuksessa Helsingissä ja se on toteutettu yhdessä Biotaiteen seuran kanssa.

Brandon Ballengée tuo kenttätutkimuksessaan keräämiensä mutatoituneiden sammakoiden kautta näkyväksi ympäristön tilaa. Cecilia Jonssonin teos taas havainnollistaa meren happamuutta jättiläismäisellä mittalaitteella. Julia Lohmann keskittyy työssään merilevään materiaalina pohtien, mitä se kertoo merien tilasta sekä siitä, mitä voitaisiin tehdä merien happamoitumisen pysäyttämiseksi. Soichiro Miharan teos antaa äänen radioaktiivisen säteilylle, joka taiteilijan kotimaassa nousi esille Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen. Leena Saarinen pyrkii tuomaan ihmisten ja lintujen kieltä lähemmäksi toisiaan luomalla linnunlaululle aakkoset. Antti Tenetzin työssä taas tutkitaan keinoälyn ja biologian mahdollisuuksia avaruuden näkökulmasta.

Näyttely esittää kysymyksiä yhteiselosta erilaisissa ekosysteemeissä ja ihmisten tavoista on suhtautua ympäristöönsä. Miten teosten kautta voi hahmottaa muuttuvaa maailmaa?

Biotaiteen seura kehittää, tuottaa ja järjestää toimintaa, jotka käsittelevät taidetta ja luonnontieteitä ja keskittyvät yleensä biologiaan, ekologiaan tai biotieteisiin. Seuralla on SO-LU-niminen taidetila, joka toimii taiteellisena laboratoriona ja taiteen, tieteen ja yhteiskunnan yhdistävänä alustana Katajanokalla Helsingissä. Biotaiteen seuralla on residenssiohjelmataiteilijoille Kilpisjärven biologisella tutkimusasemalla.

Teosluettelo

Videon kuvaus ja editointi: HALO Creative

Kuva: Poikkipolkuja ekologiaan, Mika Rinta-Porkkunen.