Työpaikka auki Jotain Muuta -hankkeessa

Seinäjoen taidehalli etsii osa-aikaista (50 %) työntekijää Jotain Muuta -hankkeeseen.

Jotain Muuta -hankkeen tavoitteena on osallistaa Liiverin alueen (Seinäjoki, Ilmajoki, Jalasjärvi) nuoria ja nuoria aikuisia keskustelemaan heidän näkemyksistään tarjolla olevista kulttuuri- ja taidepalveluista. Osallistamisen alustaksi valjastetaan avoimia nuorten aikuisten kulttuuritapaamisia ja nuorista koottava neuvonantaja-tiimi. Hankkeessa mietitään nuorten kanssa keinoja, joilla kulttuuri- ja taidepalveluiden kynnystä saadaan madallettua kohderyhmälle ja miten räätälöidä nuoria aikuisia kiinnostavaa sisältöä. Hankkeessa toteutettavat Jotain Muuta -tapaamiset kokeilevat ja ruotivat kulttuurisisältöjä, antaen samalla palautetta hankkeeseen osallistuville kulttuuripalveluntarjoajille.

Hanketyöntekijä vastaa Jotain Muuta -hankkeessa nuorten aikuisten osallistamisesta hankkeen toimintaan ja hankkeen viestinnästä ko. kohderyhmälle. Hakijan toivotaan olevan itsekin nuori aikuinen (alle 29 -vuotias). Hanketyöntekijän tukena on osa-aikainen koordinaattori, joka vastaa hankehallinnosta ja tukee konseptoinnissa. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Pesti on määräaikainen ja se sijoittuu ajalle 1.9.2022 – 31.8.2023.

Hakuohjeet

Kuva: Lassi Takala