7.12.2024 - 19.4.2025

Valoon kahlitut

Vintti

Valoon kahlitut on monitaiteinen näyttelykokonaisuus, joka on syntynyt varhaisen valokuvaajan Julia Widgrénin (1842-1917) elämän ja uran inspiroimana. Näyttelyn on luonut monialainen työryhmä, johon kuuluvat Anne-Mari Ahonen, Heta Kaisto, Hanna Koikkalainen, Hanneriina Moisseinen ja Anne Puumala.

Julia Widgrén oli Suomen menestyksekkäimpiä 1860-luvulla uransa aloittaneita valokuvaajia. Hän eli poikkeuksellisen itsenäisen naisen ja yrittäjän elämän Vaasassa. Tunnetuin hänen ottamistaan kuvista on Antti Isotalon ja Antti Rannanjärven kahlekuva vuodelta 1869. Työryhmä pysähtyy tarkastelemaan kahlekuvan takaa valottuvia maailmankuvia. Keskiössä ovat valokuvan kehitys Suomessa, naisten aktiivinen rooli varhaisessa valokuvauksessa sekä vähemmän tutkitut vallan kuvat: kuvat vangeista, maaseudun ihmisistä ja naisista. Näyttely koostuu arkisto- ja nykyvalokuvasta, esineinstallaatioista, tekstiiliteoksista, piirroksista ja videoteoksista.

Näyttelyä ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus sekä Svenska Kulturfonden, Otto A. Malmin lahjoitusrahasto, WSOY:n kirjallisuussäätiö, Svensk-Österbottniska Samfundet, Eugène ja Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse.

Kuva: Yksityiskohta teoksesta Hanneriina Moisseinen ja Sanna Karlström: Kruunut putoavat (2022). Arkistovalokuva: Julia Widgrén.