Julkinen taide

Seinäjoen taidehalli vastaa julkisen taiteen koordinoinnista Seinäjoen kaupungissa. Julkisella taiteella tarkoitetaan kaupunkitilassa tai esimerkiksi virastoissa ja kouluissa esillä olevaa taidetta. Julkisen taiteen kirjo on monipuolinen: pysyvää ja väliaikaista, rakentamiseen integroitua ja erillisiä teoksia, tapahtumia ja osallistavia projekteja.

Tutki patsaita

Seinäjoen taidehalli on koostanut patsaista, veistoksista ja muistomerkeistä materiaalipaketteja, joiden avulla tutustut kätevästi Seinäjoen julkiseen taiteeseen. PatsasPyöräily -kartat ovat kesällä 2019 lanseerattu uusi tapa tutustua Seinäjoen julkiseen taiteeseen pyörän satulasta käsin. PatsasPyöräily-reittejä on yhteensä kolme eri pituista.
PatsasPyöräily-kartat voit ladata tästä:
Keskusta
Keskusta-Törnävä
Törnävä

PatsasPaikannus on kouluja varten koottu paketti Seinäjoen alueen julkisista veistoksista, muistomerkkeista ja patsaista. Ideana on, että niitä etsitään kartan ja vihjekuvien avulla. Kohteen löydyttyä tutustutaan sen taustatietoihin ja osaan kohteista on laadittu etukäteen kysymyksiä, joita voi pohtia yhdessä oppilasryhmän kanssa. Materiaali löytyy koulun Kulttuurimatkan sivuilta.

Seinäjoen kaupungin taidekokoelma

Seinäjoen kaupungilla on taidekokoelma, joka on esillä kaupungin toimitiloissa kuten kouluissa, päiväkodeissa, laitoksissa, virastoissa, työhuoneissa. Taidekokoelmassa on tällä hetkellä noin 800 taideteosta 1960-luvulta tähän päivään. Kokoelman koordinoinnista vastaa Seinäjoen taidehalli. Kokoelmaa kartutetaan vuosittain pääasiassa hankkimalla taidetta kaupungin julkisiin tiloihin paikallisilta taiteilijoilta.  Seinäjoen kaupungin yksiköt voivat tiedustella teoksia omiin tiloihinsa Taidehallin näyttelymestarilta.

Julkisen taiteen edistäminen

Seinäjoella on toiminut julkista taidetta kaupungissa edistävä ja koordinoiva taidetyöryhmä vuodesta 2018 alkaen. Monialainen työryhmä on Seinäjoen kaupunginjohtajana nimittämä ja sen puheenjohtajana toimii Seinäjoen taidehallin näyttelykoordinaattori. Julkisen taiteen edistämisessä tavoitteena on rahoitusmallien kehittäminen ja hyvien toimintaperiaatteiden juurruttaminen. Kaupunkistrategiassakin mainittu asemanseutu toimii julkisen taiteen pilottikohteena Seinäjoella. Julkisen taiteen edistämisestä vastaa Taidehallissa näyttelykoordinaattori.