AARG 2022

Havaintoja ja kysymyksiä kestävän ruuantuotannon tulevaisuudesta taiteen kontekstissa

AARG 2022 esitti havaintoja ja kysymyksiä kestävän ruuantuotannon tulevaisuudesta taiteen kontekstissa ja toimi samalla Seinäjoen taidehallin kolmen eläinteemaisen näyttelyn (2020-2022) kokoavana tilaisuutena. Ohjelmassa oli keynote-puhe dokumentaristi ja kirjailija Riikka Kaihovaaralta, jolta ilmestyy syyskuussa 2022 uusi kirja Vieras eläin ja muita luontokappaleita. Toinen keynote-puhuja oli dosentti Panu Pihkala, joka on johtava suomalainen asiantuntija ympäristöahdistukseen liittyvässä tutkimuksessa. Tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa toimivan Pihkalan teokset, Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo (2017) sekä Mieli maassa? Ympäristötunteet (2019) ovat herättäneet laajaa keskustelua. Seinäjoen taidehallin taidekuraattori Sanna Karimäki-Nuutinen avasi keskustelua Seinäjoen taidehallin näyttelyiden teemoihin vuosina 2020-22. Karimäki-Nuutisen puheenvuoro liittyy myös hänen väitöskirjatutkimukseensa Jyväskylän yliopistossa. Tutkimuksessaan hän selvittää, miten nykytaidenäyttely osallistuu yhteiskuntapoliittisiin eläin- ja ruokakeskusteluihin Etelä-Pohjanmaalla. Tarkastelun kohteena on erityisesti Gustafsson&Haapojan Siat –näyttely.

Lisäksi seminaarissa taiteilija Teemu Lehmusruusu johdatteli pohtimaan asemaamme ravintoverkossa ja suhdettamme maaperään. Lapualla oli samaan aikaan kansainvälinen ISEAS 2022 ruokasymposiumi, jossa taiteilijat ja tutkijat työskentelevät sosiaalisesti sitoutuneiden taiteen menetelmin. AARGissa kuulimme ajankohtaisen katsauksen symposiumin perustajalta taiteilijalta ja väitöskirjatutkijalta Katja Juholalta sekä osallistuvilta taiteilijoilta ja tutkijoilta, joita ovat mm. taiteilijat Teemu Mäki, Raisa Foster ja Joan Marie Kelly.

AARG-seminaarin taiteellisen ohjelmaosuuden kuratoinnista vastasi Taideyliopistossa taiteen esittämiskäytäntöjä opiskeleva Ida Enegren. Enegren kuratoi teoksia, jotka sivuavat ruoantuotantoa sekä materiaalisesti että temaattisesti. Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö teki yhteistyötä Taidehallin ja Ida Enegrenin kanssa toteuttaen kahden viikon residenssijakson Taideyliopiston Kuvataideakatemian opiskelijan kanssa Kalevan Navetassa kesällä 2022. Residenssitaiteilijaksi valikoitui avoimen haun kautta kuvanveistoa opiskeleva taiteilija Tuomas Lehtomaa. Hänen teoksensa kesäkuu, elokuu koostui sulavista jääkuutioista Kalevan Navetan katolla ja kartasta, joka on kääritty ohjelmaosuuden julkaisun ympärille. Ohjelman päätti elokuvailta, jossa näytettiin videot Asunción Molinos Gordo: Purpose, Scope and Penalties sekä dokumentti Habib Ayeb: Couscous: Seeds of Dignity. Ohjelma luettavissa tästä linkistä.

 

woman looking to the camera

AARG seminaarin moderoi erityisasiantuntija Susanna Mäki-Oversteyns
Taiteen edistämiskeskus

Mäki-Oversteyns on vastannut Taiken uudesta erityisavustuksesta, joka on kohdistunut harvaan asuttujen alueiden taide- ja kulttuuritoiminnan edistämiseen. Susanna Mäki-Oversteyns on työskennellyt aiemmin Lapuan kaupungin kulttuuripäällikkönä.

woman portrait

Taidekuraattori Sanna Karimäki-Nuutinen
Nykytaidenäyttely osana yhteiskuntapoliittisia eläin- ja ruokakeskusteluita

Seinäjoen taidehalli on tutkinut yhdessä taiteilijoiden kanssa Kalevan Navetan ensimmäisten vuosien aikanaan eläinten merkitystä nykytaiteessa ja yhteiskunnassa inspiroituen ympäröivästä maaseudusta ja uusien tilojensa kontekstista. Karimäki-Nuutisen puheenvuoro liittyy myös hänen väitöskirjatutkimukseensa Jyväskylän yliopistossa. Tutkimuksessaan hän selvittää, miten nykytaidenäyttely osallistuu yhteiskuntapoliittisiin eläin- ja ruokakeskusteluihin Etelä-Pohjanmaalla. Tarkastelun kohteena on erityisesti Siat –näyttely.

woman portrait

Dokumentaristi ja kirjailija Riikka Kaihovaara
Tehotuotannon tuolla puolen

Eläinetiikka ja yhteiselo räikeimpien epäkohtien korjaamisen jälkeen. Miten olla ja elää maailmassa, jossa kärsimyksen tuottamista ei voi välttää? Kaihovaara on töissään käsitellyt mm. eläintuotannon historiaa ja nykypäivää sekä ihmisen luontoyhteyden ohenemista.

Dosentti Panu Pihkala
Ympäristötunteet ja toivo

Millaisia tunteita ympäristökysymykset ja eläinkysymykset herättävät? Miten niitä voisi yrittää kohdata
rakentavasti? Ympäristöteologian dosentti Panu Pihkala on johtava suomalainen asiantuntija ympäristöahdistukseen liittyvässä tutkimuksessa. Pihkala korostaa taiteiden sekä kulttuurin mahdollisuuksia ympäristötunteiden ja toivon käsittelyssä.

Tauko

woman portrait

ISEAS Food Symposium 2022
Ajankohtainen katsaus

Taiteellinen johtaja Katja Juhola: ISEAS
Taiteilija Teemu Mäki: yhteistyö Nuorten viljelijöiden ja Lapuan Kirjakerhon kanssa
Taiteilija ja filosofi Raisa Foster: Yhteistyö Seinäjoen lukion ja Nuorten viljelijöiden kanssa
Yhteisötaiteilija Joan Marie Kelly: Yhteistyö Tiistenjoen Alakoulun kanssal

man portraitwoman portraitwoman portrait

ISEAS Food Symposium järjestää elokuussa 2022 neljä taidetapahtumaa. Jokainen ryhmä työskentelee sosiaalisesti sitoutunein taiteen menetelmin Lapualla tai maakunnassa. Keskeistä työssä ovat ryhmäkeskustelut, joiden avulla kehitetään, reflektoidaan, analysoidaan ja luodaan vuoropuhelua tutkijoiden ja taiteilijoiden välille siitä, miten taiteen avulla voidaan avata ruokateemaa paikallisissa yhteisöissä.

man portrait

Taiteilija Teemu Lehmusruusu
Säkeitä ravintoketjulta

Teemu Lehmusruusu johdattelee pohtimaan asemaamme ravintoverkossa ja suhdettamme maaperään Trophic Verses – Säkeitä ravintoketjulta taidehankkeen kautta. Miten tehdä havaintoon pohjautuvaa taidetta maaperän ilmiöistä, joita ihmisaistit eivät suoraan tavoita?

 

woman portrait

Kuraattori Ida Enegren
Taiteellisen ohjelmaosuuden esittely

Ida Enegren on kuratoinut taiteellisen osuuden AARG tapahtumaan. Enegren viimeistelee opintojaan
Taideyliopiston Kuvataideakatemian taiteen esittämiskäytännön Praxis-maisteriohjelmassa.

Taiteellinen ohjelma

man portrait

kesäkuu, elokuu
Tuomas Lehtomaa
2022
Jääkuutioita ja kartta

kesäkuu, elokuu on teos joka koostuu sulavista jääkuutioista Kalevan Navetan katolla ja kartasta, joka on kääritty ohjelmaosuuden julkaisun ympärille. Teos on kahden viikon työskentelyjakson aikana Seinäjoella kesäkuussa syntyneiden ajatusten, yritysten ja kokeilujen summa. Keskeiseksi lähtöpisteeksi teokselle muodostui netistä löydetty resepti, juoma idätetyistä viljanjyvistä. Lehtomaan työskentely muotoutuu usein materiaalin, tilan ja kehollisuuden välisistä suhteista ja niiden asettumista osaksi laajempaa merkitysten kenttää, välittömästi havaittavan ulkopuolella. Häntä kiinnostaa taiteellinen työskentely itsessään, eri työskentelyprosessien kautta syntyvät tuntemukset ja ajatukset, epätietoisuuden kanssa oleminen. Osana työskentelyä tapahtuneiden liotus- ja idätyskokeilujen kautta kertynyt neste säilöttiin ja vietiin pakastamohalliin, josta ne haetaan takaisin sulamaan seminaaripäivänä elokuussa.
Kuraattori: Ida Enegren
Tuotanto: Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö.

 

 

Purpose, Scope and Penalties
Asunción Molinos Gordo
2016, Video, 18 min

Videoteoksessa Purpose, scope and penalties (suom. Tarkoitus, laajuus ja rangaistus) kolme maanviljelijää ja yksi tutkija kokoontuvat paikallisessa kahvilassa Uchisarissa, Turkissa, juomaan teetä ja keskustelemaan maatalouteen vaikuttavista seikoista ja erityisesti arvioimaan vuonna 2006 säädetyn, kiistanalaisen siemenlain seurauksia. Siemenlaki nro 5553 vietiin läpi ennätysvauhdilla ilman että kansalaisilla, maanviljelijöillä tai tutkijoilla oli mahdollisuutta kommentoida sitä. Laki säätelee kylvösiementen tuotantoa ja myyntiä, ja sen tarkoituksena on siemensektorin uudelleenstrukturointi tuottavuuden ja tuoton lisäämiseksi. Taiteilija Molinos Gordo haluaa valottaa maanviljelijöiden kohtaamia byrokraattisia ja poliittisia esteitä.

Screenshot: Purpose, Scope and Penalties, Asunción Molinos Gordo

Couscous: Seeds of Dignity
Habib Ayeb2017
Dokumentti, kesto 57 min

Kuskus sen eri valmistusohjeineen on kaikkien Maghreb-alueen asukkaiden pääasiallinen ravinto. Alueeseen kuuluva Tunisia oli viljan suhteen melkein täysin omavarainen 1900 -luvun alkuun saakka, mutta nyt yli puolet maan ruoantarpeesta tuodaan ulkomailta ja maan riippuvuus lisääntyy vuosi vuodelta. Tunisiassa kuvattu dokumentti lähestyy ruokaan liittyviä kysymyksiä paikallisesta näkökulmasta ja tuo esiin maarajojen yli menevien ruokatuotantojen monimuotoisuutta ja kompleksisuutta. Couscous: Seeds of Dignity keskittyy kuskustuotannon poliittisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja ekologisiin olosuhteisiin.

isä ja kaksi lasta viljapellon keskellä. Isä pitelee molemmilla käsillään tukkua viljaa.

AARG 2022 live

ihmisiä istuu penkkkiriveissä ja keskustelee