AARG 2021

Eläintuotannon poetiikkaa ja politiikkaa

AARG 2021keskustelutapahtuma oli osa Gustafsson& Haapoja näyttelyn ohjelmaa, joka oli näyttelytila Hallissa esillä 29.9.2021-8.1.2022. AARG 2021 oli osa Gustafsson & Haapojan Siat -näyttelyä, joka käsittelee sian poetiikkaa ja politiikkaa. Eläintuotanto, eläimiksi nimettyjen kehojen teollinen tuotanto ja taloudellinen hyödyntäminen, ulottaa vaikutuksensa lukuisille yhteiskunnan ja elinpiirin osa-alueille. Samalla tuotanto ja sen puitteissa tehtävä työ siirtyvät yhä kauemmas – ja yhä useampien – näkökentän rajamaille.

Gustafsson&Haapojan Siat-näyttelyn yhteydessä pidettävä seminaari taustoitti nykyisenkaltaisen tuotannon historiaa ja nykypäivää Suomessa. Laki mahdollistaa toisenlajisten eläinten käyttämisen: muiden lajien toimijuus ja itseys on tehty näkymättömäksi ja merkityksettömäksi, joten he, tai ne, ovat esineen asemassa. Lainsäädäntö on usein talouselämän ja voitontavoittelun puolella, mutta ilmastokriisi ja pandemiat saattavat pakottaa meidät tekemään yhteiskunnallisia sopimuksia kestävämmistä lähtökohdista. Tehostetun tuotannon hintaa eivät maksa vain muut eläimet, luonto ja tulevat sukupolvet, vaan usein myös ihmiset, jotka saavat siitä elantonsa. Ruoantuotanto on ihmisyhteisöjen selviytymisen kannalta tärkein kysymys. Seminaarissa tuotiin esiin myös inhimillisesti mielekkäämpiä keinoja sen ratkaisemiseksi.

Kutsututu puhujat olivatt aktivisti Kristo Muurimaa ja tutkijat Birgitta Wahlberg, Galina Kallio ja eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala. Tilaisuuden moderoi Laura Gustafsson. Tallenne keskusteluohjelmasta katsottavissa alla. Ohjelmalinkki ja Katselulinkki. Lähetys alkaa 10 min kohdalla.

Ohjelma

 

Taidekuraattori
Sanna Karimäki-Nuutinen
Seinäjoen taidehallin tervehdys
Kirjailija
Laura Gustafsson, moderaattori

Puhujat

woman portrait

Eläinsuojeluasiamies
Saara Kupsala
Eläinten hyvinvoinnin sääntely, tuotantoeläinten
näkyvyys ja kuluttajien tieto eläinten hyvinvoinnista

woman portrait

Uudistavan ruokatalouden tutkija,
Näkymätön työ -tutkimushankkeen johtaja
Galina Kallio
Uudistava maatalous – maasuhteet, näkymätön työ
ja toimeentulon mahdollisuudet ja mahdottomuudet

woman portrait

Tutkija, opettaja / Åbo Akademi,
Global Journal of Animal Law -julkaisun
ja Suomen eläinoikeusjuristit ry:n perustaja
Birgitta Wahlberg
Eläinten perusoikeudet – mitä ja miksi

man portrait

Aktivisti, valokuvaaja / Oikeutta eläimille
Kristo Muurimaa
Laillisen elinkeinon dokumentointi laittomin
keinoin – tuotantotilat salakuvaajan silmin

 

5 people interview set up

Loppukesksutelu AARG 2021