3.6.2024

Vuoden 2025 näyttelyissä pohditaan valtaa, rajoja ja juuria

Näyttelyiden yhdistäviä teemoja ovat muistamisen todellisuudet ja paikat, muistamiseen ja muistelun perinteeseen liittyvät valtahierarkiat sekä kysymykset identiteetin ja paikan suhteesta. Osa näyttelyistä rakentuu tekijöidensä henkilökohtaisten kokemusten ympärille, osa käsittelee aiheita kollektiivisemmalla tasolla.

Läpileikkaavina teemoina Taidehallin näyttelyohjelmassa ovat ajankohtaiset, maaseutuun ja sen nykyisyyteen, tulevaisuuteen ja historiaan liittyvät aiheet. Tärkeässä roolissa ovat myös ainutlaatuiset näyttelytilat Halli ja Vintti, jotka luovat puitteet korkeatasoiselle ja kunnianhimoiselle nykytaideohjelmalle taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetassa.

Vuoden 2025 uudet näyttelyt:

Statuomania, kuraattorina Porin kulttuurisäätö, 25.1. – 31.5.2025

Kuule maa hiljaisuuden tuolla puolen, kuraattorina The Resurrection Committee, 10.5. – 10.8.2025

Tiina Laasonen: Tunnen puun, joka kasvoi suureksi, 14.6.2025 – 3.1.2026

Sarah Nakiito & Liisa-Irmelen Liwata, kuraattoreina Vidha Saumya ja Elham Rahmati 6.9.2025 – 7.2.2025

Kuva: Tiina Laasonen. Eijan ja Timon kaadetun omenapuun oksa saa uuden elämän Tunnen puun, joka kasvoi suureksi -näyttelyn taideteoksessa.