6.4.2021

Syksyn 2021 näyttelyt on julkaistu

Seinäjoen taidehallin syksyn 2021 näyttelyt on julkaistu

Terike Haapoja ja Laura Gustafsson käsittelevät Siat – Pigs –näyttelyssään sian politiikkaa ja poetiikkaa. Näyttely on esillä 30.9.2021 – 8.1.2022. Gustafsson&Haapojan töissä on läsnä ajatus utopiasta ja mahdollisuudesta toisenlaiseen maailmaan. Kuvataiteilija Terike Haapoja (s. 1974) ja kirjailija Laura Gustafsson (s. 1983) yhdistävät töissään runollisuuden dokumentaariseen lähestymistapaan.

Näyttelyssä on esillä vuonna 2019 Amsterdamin Zone2Source-galleriassa esitetty ääni-installaatio Waiting Room, jossa kuullaan elämänsä viimeistä yötä eläviä sikoja teurastamon odotushuoneessa. Lisäksi esillä on uusi, kollaasimainen videoteos, jossa katsotaan teollisen ihmisyhteiskunnan ja –kulttuurin harjoittamaa tehomaataloutta kuin se olisi menneisyyttä. Videoteos tarkastelee kehollisuutta, suhdetta luontoon, maankäyttöä, ilmastonmuutosta sekä väkivallan mekanismeja sikaan liittyvien merkitysten ja rakenteiden kautta. Sika on esillä niin vertauskuvana, tuotannon välineenä kuin todellisena maailmassa elävänä subjektina. Näyttelytila Hallissa esillä oleva näyttely limittyy Itikanmäen historiaa ja elämään ennen taide- ja kulttuurikeskusta: Rakennuksen, tuolloin teollisuus- ja varastokäytössä olleen Navetan, naapurissa toimi vuodesta 1914 1980-luvulle karjamyyntiosuuskunta Itikan, myöhemmin Atrian, teurastamo ja myöhemmin lihanjalostustehdas.

Vintillä nähdään syksyllä 2021 iranilaissyntyisen, Suomessa ja Virossa työskentelevän Bita Razavin (s.1983) näyttely Dog Days Will Be Over Soon. Yksityisnäyttely tutkii tekoälyä, ihmisen ajattelua ja fyysisiä ja digitaalisia kokemuksia. Elämme ajassa, jossa tekoäly haastaa inhimillisen ajattelun ja päätöksenteon – jopa luovuuden. Algoritmit voivat tietää meistä enemmän, kuin me itse. Teknologian kehitys huolestuttaa monia ja herättää mielikuvia Terminaattori-elokuvien kaltaisesta tuomionpäivän skenaariosta. Näyttelyn näkökulma tähän kaikkeen on sen sijaan romanttisempi. Razavin teokset keskittyvät limittyvien fyysisten ja digitaalisten kokemusten rajapintoihin, keinotekoisten ja todellisten tilojen välille. Esillä on sarja valokuvia, jotka muistuttavat klassisia maisemamaalauksia koristeellisissa kehyksissä. Todellisuudessa ne ovat ruutukaappauksia videopeleistä: kauniita, tietokoneen luomia kuvia. Esillä oleva videoteos tutkii samaa kuvastoa impressionistisemmasta näkökulmasta. Hylätystä pelieleketroniikasta ja kasveista tehdyt veistokset vievät orgaanisen ja digitaalisen suhteen pidemmälle. Näyttely on esillä 9.9.-20.11.2021.

Joulukuussa Vintille avautuu kuvataiteilija, taidekasvattaja Virpi Timosen kolmevuotisen Kipinä-hankkeen tuloksia yhteen summaava, taiteellinen produktio Ihmeen kaunista. Hanke on vienyt kuvataidetta varhaiskasvatusyksiköihin ympäri Etelä-Pohjanmaata. Esillä on lasten ja päiväkotien henkilökunnan yhdessä ammattitaiteilijan tekemää taidetta. Näyttely on esillä 9.12.2021 – 5.2.2022.

Seinäjoen taidehallin näyttelyohjelman linjaukset ammentavat ympäröivästä maaseudusta ja niin sanottuun urban-rural-rajapintaan liittyvästä tematiikasta, niin paikallisista kuin globaaleista teemoista käsin, eri näkökulmista. Näyttelyohjelman suunnittelussa ovat keskeisessä osassa myös Taidehallin keskenään erilaiset, poikkeuksellisetkin näyttelytilat Halli ja Vintti taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetassa. Seinäjoen taidehalli on ajassa elävä taidetoimija, jonka perustehtävä on nykytaiteen näyttelyiden järjestäminen ja visuaalisen taiteen edistäminen Seinäjoella ja alueellisesti eri tavoin.

 

Kuva: Atte Tanner