25.8.2022 - 25.8.2022

AARG – Art and the Rural Gathering keskustelutapahtuma

Hugo-sali, Kalevan Navetta

Ennakkoilmoittautuminen

maksuton

AARG on vuosittain järjestettävä keskustelutapahtuma, joka pureutuu nykytaiteen ja maaseudun ajankohtaisiin teemoihin.

 

AARG 2022

Ohjelmassa seminaari, opastettu näyttelykierros ja taidesisältöistä iltaohjelmaa.

Tervetuloa osallistumaan AARG seminaariin Seinäjoelle taide-ja kulttuurikeskus Kalevan Navettaan! Tilaisuuden järjestää Seinäjoen taidehalli. Aikataulu ilmoitetaan Taidehallin nettisivuilla elokuun 2022 alussa.

ILMOITTAUTUMINEN

Art and the Rural Gathering on Seinäjoen taidehallin lanseeraama keskustelualusta ja tapaamispaikka, joka on suunnattu nykytaiteen kentällä toimiville ammattilaisille, kuten taiteilijoille, kuraattoreille sekä luovan alan tekijöille. AARG 2022 esittää havaintoja ja kysymyksiä kestävän ruuantuotannon tulevaisuudesta taiteen kontekstissa ja toimii samalla Seinäjoen taidehallin kolmen eläinteemaisen näyttelyn (2020-2022) kokoavana tilaisuutena. Ohjelmassa on keynote-puheita mm. dokumentaristi ja kirjailija Riikka Kaihovaaralta, jolta ilmestyy syyskuussa 2022 uusi kirja Vieras eläin ja muita luontokappaleita. Vieras eläin kurottaa ihmiskeskeisyyden yli ja kysyy, voimmeko me määritellä muiden lajien kokemuksia.

Seinäjoen taidehallin taidekuraattori Sanna Karimäki-Nuutinen avaa keskustelua Seinäjoen taidehallin näyttelyiden teemoihin vuosina 2020-22. Seinäjoen taidehalli on tutkinut yhdessä taiteilijoiden kanssa Kalevan Navetan ensimmäisten vuosien aikanaan eläinten merkitystä nykytaiteessa ja yhteiskunnassa inspiroituen ympäröivästä maaseudusta ja uusien tilojensa kontekstista. Näin navetta-nimeä kantava rakennus on saanut eläimiä seiniensä suojaan. AARG 2022 tapahtuman aikaan esillä oleva tanskalaistaiteilija Noelia Mora Solvezin Farming -näyttely on tämän nk. eläintrilogian kolmas osa. Aiemmat näyttelyt olivat Millaista on olla eläin? –ryhmänäyttely perustuen Helena Telkänrannan tietokirjaan syksyllä 2020 ja paljon huomiota herättänyt Gustafsson&Haapojan Siat – Pigs loppuvuonna 2021. AARG –ohjelmassa käsitellään näiden näyttelyiden nostamia kysymyksiä ja pysähdytään eri näkökulmien äärelle taustoittaen ja pohtien. Karimäki-Nuutisen puheenvuoro liittyy myös hänen väitöskirjatutkimukseensa Jyväskylän yliopistossa. Tutkimuksessaan hän selvittää, miten nykytaidenäyttely voi osallistua maaseudun ekologista jälleenrakennusta koskeviin keskusteluihin.

Seminaarissa kuullaan lisäksi taiteilijoiden kommenttipuheenvuoroja mm. Teemu Lehmusruusulta, joka oli taiteilijana ’Millaista on olla eläin?’ -ryhmänäyttelyssä vuonna 2020. Lehmusruusun puheenvuoro johdattelee meitä pohtimaan omaa asemaamme ravintoverkossa ja suhdettamme luonnon keskeisiin prosesseihin. Vuonna 2018 käynnistyneen Trophic Verses – Säkeitä ravintoketjulta -projektin parissa hän tutki maaperän näkymätöntä elämää, joka on jatkuvassa muutostilassa ja jota ympäristökriisit uhkaavat. Hänen teoksissaan kohtaamme maaperän sensorien, äänen ja tietokoneavusteisen kuvan välityksellä, yhteistyössä luonnonmateriaalien, kuten löydettyjen puunrunkojen ja laboratoriossa tuotettujen sienirakenteiden kanssa. Lehmusruusun kanssa kuulemme kuratoriaalisen puheenvuoron Saara Karhuselta, joka on ollut mukana Trophic Verses -projektissa kuraattorina. Karhunen toimii nykyisin kuraattorina Helsingin Taidemuseo HAM:issa.

Lapualla on samaan aikaan kansainvälinen ISEAS 2022 symposiumi, jossa taiteilijat ja tutkijat työskentelevät yhdessä yhteisöllisen taiteen metodein Lapualla ja maakunnassa. ISEAS on sosiaalisesti sitoutunut tieteen ja taiteen symposiumi globaalin ja lokaalin risteyksessä, jonka teemana tänä vuonna on ruokatuotannon monipuoliset näkökulmat. AARGissa kuulemme ajankohtaisen katsauksen symposiumin perustajalta taiteilijalta ja väitöskirjatutkijalta Katja Juholalta.

AARG-seminaarin taiteellisen ohjelmaosuuden kuratoinnista vastaa Taideyliopistossa taiteen esittämiskäytäntöjä opiskeleva Ida Enegren. Ruoantuotannon monitasoiset ekologiset ja sosiaaliset risteykset kiinnostavat minua, toteaa Enegren. Enegren kuratoi teoksia, jotka sivuavat ruoantuotantoa sekä materiaalisesti että temaattisesti. AARG-seminaari ja Seinäjoki alueena antaa hyvän kontekstin esittää ruokakysymyksiin painottuvia taideteoksia. Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö tekee yhteistyötä Taidehallin ja Ida Enegrenin kanssa toteuttaen kahden viikon residenssijakson Taideyliopiston Kuvataideakatemian opiskelijalle Kalevan Navetassa kesällä 2022. Residenssitaiteilijaksi valikoitui avoimen haun kautta kuvanveistoa opiskeleva taiteilija Tuomas Lehtomaa, joka on osa Enegrenin kuratoimaa teoskokonaisuutta.

Lisätiedot: taidetuottaja, Pii Anttila

AARG 2021

AARG 2021keskustelutapahtuma oli osa Gustafsson& Haapoja näyttelyn ohjelmaa, joka oli näyttelytila Hallissa esillä 29.9.2021-8.1.2022. AARG 2021 oli osa Gustafsson & Haapojan Siat -näyttelyä, joka käsittelee sian poetiikkaa ja politiikkaa. Eläintuotanto, eläimiksi nimettyjen kehojen teollinen tuotanto ja taloudellinen hyödyntäminen, ulottaa vaikutuksensa lukuisille yhteiskunnan ja elinpiirin osa-alueille. Samalla tuotanto ja sen puitteissa tehtävä työ siirtyvät yhä kauemmas – ja yhä useampien – näkökentän rajamaille.

Gustafsson&Haapojan Siat-näyttelyn yhteydessä pidettävä seminaari taustoitti nykyisenkaltaisen tuotannon historiaa ja nykypäivää Suomessa. Laki mahdollistaa toisenlajisten eläinten käyttämisen: muiden lajien toimijuus ja itseys on tehty näkymättömäksi ja merkityksettömäksi, joten he, tai ne, ovat esineen asemassa. Lainsäädäntö on usein talouselämän ja voitontavoittelun puolella, mutta ilmastokriisi ja pandemiat saattavat pakottaa meidät tekemään yhteiskunnallisia sopimuksia kestävämmistä lähtökohdista. Tehostetun tuotannon hintaa eivät maksa vain muut eläimet, luonto ja tulevat sukupolvet, vaan usein myös ihmiset, jotka saavat siitä elantonsa. Ruoantuotanto on ihmisyhteisöjen selviytymisen kannalta tärkein kysymys. Seminaarissa tuotiin esiin myös inhimillisesti mielekkäämpiä keinoja sen ratkaisemiseksi.

Kutsututu puhujat olivatt aktivisti Kristo Muurimaa ja tutkijat Birgitta Wahlberg, Galina Kallio ja eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala. Tilaisuuden moderoi Laura Gustafsson. Tallenne keskusteluohjelmasta katsottavissa alla. Ohjelmalinkki ja Katselulinkki. Lähetys alkaa 10 min kohdalla.


Ohjelma

AARG 2020

Ohjelma

AARG 2020 oli keskustelualusta ja tapaamispaikka taideinstituutioille ja kuraattoreille, joiden työskentelyn keskiössä on maaseutu. Seinäjoen taidehallin ohjelmalinjaukset kumpuavat maaseudusta ja urban-rural –rajapinnasta nousevista kysymyksistä ja ilmiöistä. Taidehalli toteutti vuosina 2017-2019 Mullistaja–maaseututaidemallihankkeen, jossa monia yhteistyömalleja lanseerattiin ja sittemmin niitä on kehitetty eteenpäin Taidehallin näyttely- ja oheisohjelmassa. AARG jatkaa Mullistajassa alkanutta kehittämistyötä. AARG vastaa tarpeeseen keskustella työskentelymetodeista sekä vertaisoppia yhteistyökuvioista, joissa maaseutu toimii nykytaiteen alustana. Ensimmäinen AARG-kokoontuminen järjestettiin livelähetyksen muodossa 10.12.2020. Livelähetyksen ohjelman voit lukea tästä. Yhteistyötahot: Taiteen edistämiskeskus, Frame Contemporary Arts Finland, Viborg Kunsthal ja Havre Magasinet, Morning Boat, Askeaton Contemporary Arts, Rejmyre Art Lab sekä kuraattorit Taru Elfving ja Yvonne Billimore . Tapahtumaa tuki Frame Contemporary Art.

AARG-tapahtuman tuotannosta vastaa taidetuottaja Pii Anttila.