AARG – Art and the Rural Gathering keskustelutapahtuma

AARG on vuosittain järjestettävä keskustelutapahtuma, joka pureutuu nykytaiteen ja maaseudun ajankohtaisiin teemoihin. AARG Art and the Rural Gathering on Seinäjoen taidehallin lanseeraama keskustelualusta ja tapaamispaikka, joka on suunnattu nykytaiteen kentällä toimiville ammattilaisille, kuten taiteilijoille, kuraattoreille sekä luovan alan tekijöille.

AARG 2022 esittää havaintoja ja kysymyksiä kestävän ruuantuotannon tulevaisuudesta taiteen kontekstissa ja toimii samalla Seinäjoen taidehallin kolmen eläinteemaisen näyttelyn (2020-2022) kokoavana tilaisuutena. Seinäjoen taidehallin ohjelmalinjaukset kumpuavat maaseudusta ja urban-rural –rajapinnasta nousevista kysymyksistä ja ilmiöistä. Vuosittain järjestetty AARG Gathering keskustelutapahtuma nostaa esille eri näkökulmia ja toimintatapoja taiteen ja maaseudun risteyskohdista.

Tervetuloa osallistumaan AARG 2022 seminaariin Seinäjoelle taide-ja kulttuurikeskus Kalevan Navettaan! Tilaisuuden järjestää Seinäjoen taidehalli.

ILMOITTAUTUMINEN

AARG 2022 OHJELMA

25.8.2022 klo 11.00- 20.00
Taide-ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta, Hugo-sali

Klo 11.00
Opastettu näyttelykierros:

Noelia Mora Solvez: Farming
Mammu ja Pasi Rauhala: Kaiken se kestää – Ensimmäiset 10 vuotta

Alkaen klo 11.00
kesäkuu, elokuu
Tuomas Lehtomaa 

2022
Jääkuutioita ja kartta
kesäkuu, elokuu on teos joka koostuu sulavista jääkuutioista Kalevan Navetan katolla ja kartasta, joka on kääritty ohjelmaosuuden julkaisun ympärille. Teos on kahden viikon työskentelyjakson aikana Seinäjoella kesäkuussa syntyneiden ajatusten, yritysten ja kokeilujen summa. Keskeiseksi lähtöpisteeksi teokselle muodostui netistä löydetty resepti, juoma idätetyistä viljanjyvistä. Lehtomaan työskentely muotoutuu usein materiaalin, tilan ja kehollisuuden välisistä suhteista ja niiden asettumista osaksi laajempaa merkitysten kenttää, välittömästi havaittavan ulkopuolella. Häntä kiinnostaa taiteellinen työskentely itsessään, eri työskentelyprosessien kautta syntyvät tuntemukset ja ajatukset, epätietoisuuden kanssa oleminen.
Osana työskentelyä tapahtuneiden liotus- ja idätyskokeilujen kautta kertynyt neste säilöttiin ja vietiin
pakastamohalliin, josta ne haetaan takaisin sulamaan seminaaripäivänä elokuussa.
Kuraattori: Ida Enegren, tuotanto: Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö.

Tuomas Lehtomaa, kuva. Jenni Latva

 

AARG seminaarin moderaattori

Erityisasiantuntija  Susanna Mäki-Oversteyns, Taiteen edistämiskeskus

nainen katsoo suoraan kameraan vehreässä ympäristössä

Susanna Mäki-Oversteyns, kuva. Antti Hintsa

Klo 12.00
Taidekuraattori Sanna Karimäki-Nuutinen
Nykytaidenäyttely osana yhteiskuntapoliittisia eläin- ja ruokakeskusteluita.
Seinäjoen taidehalli on tutkinut yhdessä taiteilijoiden kanssa Kalevan Navetan ensimmäisten vuosien aikanaan eläinten merkitystä nykytaiteessa ja yhteiskunnassa inspiroituen ympäröivästä maaseudusta ja uusien tilojensa kontekstista. Karimäki-Nuutisen puheenvuoro liittyy myös hänen väitöskirjatutkimukseensa Jyväskylän yliopistossa. Tutkimuksessaan hän selvittää, miten nykytaidenäyttely osallistuu yhteiskuntapoliittisiin eläin- ja ruokakeskusteluihin Etelä-Pohjanmaalla Tarkastelun kohteena on erityisesti Siat –näyttely.

Sanna Karimäki-Nuutinen, kuva Katariina Vestergård

 

Klo 12.30
Dokumentaristi ja kirjailija Riikka Kaihovaara
Tehotuotannon tuolla puolen. Eläinetiikka ja yhteiselo räikeimpien epäkohtien korjaamisen jälkeen.
Miten olla ja elää maailmassa, jossa kärsimyksen tuottamista ei voi välttää? Kaihovaara on töissään käsitellyt mm. eläintuotannon historiaa ja nykypäivää sekä ihmisen luontoyhteyden ohenemista.

Riikka Kaihovaara, kuva Riikka Kantinkoski

 

Klo 13.00
Dosentti Panu Pihkala
Ympäristötunteet ja toivo
Millaisia tunteita ympäristökysymykset ja eläinkysymykset herättävät? Miten niitä voisi yrittää kohdata
rakentavasti? Ympäristöteologian dosentti Panu Pihkala on johtava suomalainen asiantuntija ympäristöahdistukseen liittyvässä tutkimuksessa. Pihkala korostaa taiteiden sekä kulttuurin mahdollisuuksia ympäristötunteiden ja toivon käsittelyssä.

Panu Pihkala, kuva Uzi Varon

 

Klo 13.30
Kahvitauko

 

Klo 14.00
ISEAS Food Symposium 2022

Ajankohtainen katsaus

Taiteellinen johtaja Katja Juhola: ISEAS
Taiteilija Teemu Mäki: yhteistyö Kirjakerhon kanssa
Taiteilija ja filosofi Raisa Foster: Yhteistyö Seinäjoen lukion ja Nuorten viljelijöiden kanssa
Yhteisötaiteilija Joan Marie Kelly: Yhteistyö Tiistenjoen Alakoulun kanssa

ISEAS Food Symposium järjestää elokuussa 2022 neljä taidetapahtumaa. Jokainen ryhmä työskentelee sosiaalisesti sitoutunein taiteen menetelmin Lapualla tai maakunnassa. Yhteisöt ovat Tiistenjoen alakoulu, Seinäjoen lukio, nuoret maanviljelijät ja lapualaiset Kirjakerholaiset. Keskeistä työssä ovat ryhmäkeskustelut, joiden avulla kehitetään, reflektoidaan, analysoidaan ja luodaan vuoropuhelua tutkijoiden ja taiteilijoiden välille siitä, miten taiteen avulla voidaan avata ruokateemaa paikallisissa yhteisöissä.

Klo 14.30
Taiteilija Teemu Lehmusruusu
Säkeitä ravintoketjulta
Teemu Lehmusruusu johdattelee pohtimaan asemaamme ravintoverkossa ja suhdettamme maaperään Trophic Verses – Säkeitä ravintoketjulta taidehankkeen kautta. Mietimme, miten tehdä havaintoon pohjautuvaa taidetta maaperän ilmiöistä, joita ihmisaistimme eivät suoraan tavoita?

Teemu Lehmusruusu, kuva Matti Pyykkö

Klo 15.10
Kysymyksiä & keskustelua

Klo 15.40
Kuraattori Ida Enegren
Taiteellisen ohjelmaosuuden esittely

Ida Enegren on kuratoinut taiteellisen osuuden AARG tapahtumaan.Enegren viimeistelee opintojaan Taideyliopiston Kuvataideakatemian taiteen esittämiskäytännön Praxis-maisteriohjelmassa.

Ida Enegren, kuva Samu Takala

AARG Iltaohjelma Hugo-salissa
17:30 Baari auki (1h)
17:45 Ida Enegren: welcome and introduction (10min)
18:00 Asunción Molinos Gordo: Purpose, scope and penalties (18min)
18:20 Habib Ayeb: Couscous: Seeds of Dignity (57min)
Kommenttipuheenvuorot

Ilta loppuu klo 20.00

 

Elokuvat

Purpose, scope and penalties
Asunción Molinos Gordo
2016, Video, 18 min
Videoteoksessa Purpose, scope and penalties (suom. Tarkoitus, laajuus ja rangaistus) kolme maanviljelijää kokoontuu paikallisessa kahvilassa Uchisarissa, Turkissa, juomaan teetä ja keskustelemaan maatalouteen vaikuttavista seikoista ja erityisesti arvioimaan vuonna 2006 säädetyn, kiistanalaisen siemenlain seurauksia. Siemenlaki nro 5553 vietiin läpi ennätysvauhdilla ilman että kansalaisilla, maanviljelijöillä tai tutkijoilla oli mahdollisuutta kommentoida sitä. Laki säätelee kylvösiementen tuotantoa ja myyntiä, ja sen tarkoituksena on siemensektorin uudelleenstrukturointi tuottavuuden ja tuoton lisäämiseksi. Taiteilija Molinos Gordo haluaa valottaa maanviljelijöiden kohtaamia byrokraattisia ja poliittisia esteitä.

Couscous: Seeds of Dignity
Habib Ayeb
2017, Dokumentti, 57 min
Kuskus sen eri valmistusohjeineen on kaikkien Maghreb-alueen asukkaiden pääasiallinen ravinto. Alueeseen kuuluva Tunisia oli viljan suhteen melkein täysin omavarainen 1900 luvun alkuun saakka, mutta nyt yli puolet maan ruoantarpeesta tuodaan ulkomailta ja maan riippuvuus lisääntyy vuosi vuodelta.
Tunisiassa kuvattu dokumentti lähestyy ruokaan liittyviä kysymyksiä paikallisesta näkökulmasta ja tuo esiin maarajojen yli menevien ruokatuotantojen monimuotoisuutta ja kompleksisuutta. Couscous: Seeds of Dignity keskittyy kuskustuotannon poliittisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja ekologisiin olosuhteisiin.

pellolla ihmisiä

 

Saapuminen Kalevan Navettaan

Kalevan Navetta sijaitsee Seinäjoen Itikanmäellä osoitteessa Nyykoolinkatu 25. Rakennuksen pääovi sijaitsee Kalevan Navetan ja Itikanmäen asuintalojen välisen sisäpihan puolella. Kävellen ja pyörällä pääset Kalevan Navetalle Vaasantien kautta tai Pohjan valtatien ylittävää Lakeuden aamunkoi -siltaa pitkin. Kalevan Navetan ympärillä on noin 50 autopaikkaa asiakkaille. Ensimmäinen tunti on ilmainen ja seuraavat tunnit 1 €. Lähin yleinen pysäköintialue sijaitsee Maakunnankadulla noin 700 metrin päässä.

AARG 2022 seminaarista tehdään tallenne, joka on katsottavissa myöhemmin tällä sivulla.

 

 

 

 

AARG 2021

AARG 2021keskustelutapahtuma oli osa Gustafsson& Haapoja näyttelyn ohjelmaa, joka oli näyttelytila Hallissa esillä 29.9.2021-8.1.2022. AARG 2021 oli osa Gustafsson & Haapojan Siat -näyttelyä, joka käsittelee sian poetiikkaa ja politiikkaa. Eläintuotanto, eläimiksi nimettyjen kehojen teollinen tuotanto ja taloudellinen hyödyntäminen, ulottaa vaikutuksensa lukuisille yhteiskunnan ja elinpiirin osa-alueille. Samalla tuotanto ja sen puitteissa tehtävä työ siirtyvät yhä kauemmas – ja yhä useampien – näkökentän rajamaille.

Gustafsson&Haapojan Siat-näyttelyn yhteydessä pidettävä seminaari taustoitti nykyisenkaltaisen tuotannon historiaa ja nykypäivää Suomessa. Laki mahdollistaa toisenlajisten eläinten käyttämisen: muiden lajien toimijuus ja itseys on tehty näkymättömäksi ja merkityksettömäksi, joten he, tai ne, ovat esineen asemassa. Lainsäädäntö on usein talouselämän ja voitontavoittelun puolella, mutta ilmastokriisi ja pandemiat saattavat pakottaa meidät tekemään yhteiskunnallisia sopimuksia kestävämmistä lähtökohdista. Tehostetun tuotannon hintaa eivät maksa vain muut eläimet, luonto ja tulevat sukupolvet, vaan usein myös ihmiset, jotka saavat siitä elantonsa. Ruoantuotanto on ihmisyhteisöjen selviytymisen kannalta tärkein kysymys. Seminaarissa tuotiin esiin myös inhimillisesti mielekkäämpiä keinoja sen ratkaisemiseksi.

Kutsututu puhujat olivatt aktivisti Kristo Muurimaa ja tutkijat Birgitta Wahlberg, Galina Kallio ja eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala. Tilaisuuden moderoi Laura Gustafsson. Tallenne keskusteluohjelmasta katsottavissa alla. Ohjelmalinkki ja Katselulinkki. Lähetys alkaa 10 min kohdalla.


Ohjelma

AARG 2020

Ohjelma

AARG 2020 oli keskustelualusta ja tapaamispaikka taideinstituutioille ja kuraattoreille, joiden työskentelyn keskiössä on maaseutu. Seinäjoen taidehallin ohjelmalinjaukset kumpuavat maaseudusta ja urban-rural –rajapinnasta nousevista kysymyksistä ja ilmiöistä. Taidehalli toteutti vuosina 2017-2019 Mullistaja–maaseututaidemallihankkeen, jossa monia yhteistyömalleja lanseerattiin ja sittemmin niitä on kehitetty eteenpäin Taidehallin näyttely- ja oheisohjelmassa. AARG jatkaa Mullistajassa alkanutta kehittämistyötä. AARG vastaa tarpeeseen keskustella työskentelymetodeista sekä vertaisoppia yhteistyökuvioista, joissa maaseutu toimii nykytaiteen alustana. Ensimmäinen AARG-kokoontuminen järjestettiin livelähetyksen muodossa 10.12.2020. Livelähetyksen ohjelman voit lukea tästä. Yhteistyötahot: Taiteen edistämiskeskus, Frame Contemporary Arts Finland, Viborg Kunsthal ja Havre Magasinet, Morning Boat, Askeaton Contemporary Arts, Rejmyre Art Lab sekä kuraattorit Taru Elfving ja Yvonne Billimore . Tapahtumaa tuki Frame Contemporary Art.

AARG-tapahtuman tuotannosta vastaa taidetuottaja Pii Anttila.