25.8.2022 - 25.8.2028

AARG – Art and the Rural Gathering keskustelutapahtuma

Hugo-sali, Kalevan Navetta

Ennakkoilmoittautuminen

maksuton

AARG on keskustelutapahtuma, joka pureutuu nykytaiteen ja maaseudun ajankohtaisiin teemoihin. AARG Art and the Rural Gathering on Seinäjoen taidehallin lanseeraama keskustelualusta ja tapaamispaikka, joka on suunnattu nykytaiteen kentällä toimiville ammattilaisille, kuten taiteilijoille, kuraattoreille sekä luovan alan tekijöille.

AARG 2022

AARG 2022 esitti havaintoja ja kysymyksiä kestävän ruuantuotannon tulevaisuudesta taiteen kontekstissa ja toimi samalla Seinäjoen taidehallin kolmen eläinteemaisen näyttelyn (2020-2022) kokoavana tilaisuutena. Ohjelmassa oli keynote-puhe dokumentaristi ja kirjailija Riikka Kaihovaaralta, jolta ilmestyy syyskuussa 2022 uusi kirja Vieras eläin ja muita luontokappaleita. Toinen keynote-puhuja oli dosentti Panu Pihkala, joka on johtava suomalainen asiantuntija ympäristöahdistukseen liittyvässä tutkimuksessa. Tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa toimivan Pihkalan teokset, Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo (2017) sekä Mieli maassa? Ympäristötunteet (2019) ovat herättäneet laajaa keskustelua. Seinäjoen taidehallin taidekuraattori Sanna Karimäki-Nuutinen avasi keskustelua Seinäjoen taidehallin näyttelyiden teemoihin vuosina 2020-22. Karimäki-Nuutisen puheenvuoro liittyy myös hänen väitöskirjatutkimukseensa Jyväskylän yliopistossa. Tutkimuksessaan hän selvittää, miten nykytaidenäyttely osallistuu yhteiskuntapoliittisiin eläin- ja ruokakeskusteluihin Etelä-Pohjanmaalla. Tarkastelun kohteena on erityisesti Gustafsson&Haapojan Siat –näyttely.

Lisäksi seminaarissa taiteilija Teemu Lehmusruusu johdatteli pohtimaan asemaamme ravintoverkossa ja suhdettamme maaperään. Lapualla oli samaan aikaan kansainvälinen ISEAS 2022 ruokasymposiumi, jossa taiteilijat ja tutkijat työskentelevät sosiaalisesti sitoutuneiden taiteen menetelmin. AARGissa kuulimme ajankohtaisen katsauksen symposiumin perustajalta taiteilijalta ja väitöskirjatutkijalta Katja Juholalta sekä osallistuvilta taiteilijoilta ja tutkijoilta, joita ovat mm. taiteilijat Teemu Mäki, Raisa Foster ja Joan Marie Kelly.

AARG-seminaarin taiteellisen ohjelmaosuuden kuratoinnista vastasi Taideyliopistossa taiteen esittämiskäytäntöjä opiskeleva Ida Enegren. Enegren kuratoi teoksia, jotka sivuavat ruoantuotantoa sekä materiaalisesti että temaattisesti. Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö teki yhteistyötä Taidehallin ja Ida Enegrenin kanssa toteuttaen kahden viikon residenssijakson Taideyliopiston Kuvataideakatemian opiskelijan kanssa Kalevan Navetassa kesällä 2022. Residenssitaiteilijaksi valikoitui avoimen haun kautta kuvanveistoa opiskeleva taiteilija Tuomas Lehtomaa. Hänen teoksensa kesäkuu, elokuu koostui sulavista jääkuutioista Kalevan Navetan katolla ja kartasta, joka on kääritty ohjelmaosuuden julkaisun ympärille. Ohjelman päätti elokuvailta, jossa näytettiin videot Asunción Molinos Gordo: Purpose, Scope and Penalties sekä dokumentti Habib Ayeb: Couscous: Seeds of Dignity. Ohjelma luettavissa tästä linkistä.

Taideohjelma

kesäkuu, elokuu
Tuomas Lehtomaa 

2022
Jääkuutioita ja kartta

Kuraattori: Ida Enegren, tuotanto: Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö.

kesäkuu, elokuu on teos joka koostuu sulavista jääkuutioista Kalevan Navetan katolla ja kartasta, joka on kääritty ohjelmaosuuden julkaisun ympärille. Teos on kahden viikon työskentelyjakson aikana Seinäjoella kesäkuussa syntyneiden ajatusten, yritysten ja kokeilujen summa. Keskeiseksi lähtöpisteeksi teokselle muodostui netistä löydetty resepti, juoma idätetyistä viljanjyvistä. Lehtomaan työskentely muotoutuu usein materiaalin, tilan ja kehollisuuden välisistä suhteista ja niiden asettumista osaksi laajempaa merkitysten kenttää, välittömästi havaittavan ulkopuolella. Häntä kiinnostaa taiteellinen työskentely itsessään, eri työskentelyprosessien kautta syntyvät tuntemukset ja ajatukset, epätietoisuuden kanssa oleminen.
Osana työskentelyä tapahtuneiden liotus- ja idätyskokeilujen kautta kertynyt neste säilöttiin ja vietiin
pakastamohalliin, josta ne haetaan takaisin sulamaan seminaaripäivänä elokuussa.

Elokuvat

Purpose, scope and penalties
Asunción Molinos Gordo
2016, Video, 18 min
Videoteoksessa Purpose, scope and penalties (suom. Tarkoitus, laajuus ja rangaistus) kolme maanviljelijää kokoontuu paikallisessa kahvilassa Uchisarissa, Turkissa, juomaan teetä ja keskustelemaan maatalouteen vaikuttavista seikoista ja erityisesti arvioimaan vuonna 2006 säädetyn, kiistanalaisen siemenlain seurauksia. Siemenlaki nro 5553 vietiin läpi ennätysvauhdilla ilman että kansalaisilla, maanviljelijöillä tai tutkijoilla oli mahdollisuutta kommentoida sitä. Laki säätelee kylvösiementen tuotantoa ja myyntiä, ja sen tarkoituksena on siemensektorin uudelleenstrukturointi tuottavuuden ja tuoton lisäämiseksi. Taiteilija Molinos Gordo haluaa valottaa maanviljelijöiden kohtaamia byrokraattisia ja poliittisia esteitä.

Couscous: Seeds of Dignity
Habib Ayeb
2017, Dokumentti, 57 min
Kuskus sen eri valmistusohjeineen on kaikkien Maghreb-alueen asukkaiden pääasiallinen ravinto. Alueeseen kuuluva Tunisia oli viljan suhteen melkein täysin omavarainen 1900 luvun alkuun saakka, mutta nyt yli puolet maan ruoantarpeesta tuodaan ulkomailta ja maan riippuvuus lisääntyy vuosi vuodelta.
Tunisiassa kuvattu dokumentti lähestyy ruokaan liittyviä kysymyksiä paikallisesta näkökulmasta ja tuo esiin maarajojen yli menevien ruokatuotantojen monimuotoisuutta ja kompleksisuutta. Couscous: Seeds of Dignity keskittyy kuskustuotannon poliittisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja ekologisiin olosuhteisiin.

pellolla ihmisiä

 

AARG 2021

AARG 2021keskustelutapahtuma oli osa Gustafsson& Haapoja näyttelyn ohjelmaa, joka oli näyttelytila Hallissa esillä 29.9.2021-8.1.2022. AARG 2021 oli osa Gustafsson & Haapojan Siat -näyttelyä, joka käsittelee sian poetiikkaa ja politiikkaa. Eläintuotanto, eläimiksi nimettyjen kehojen teollinen tuotanto ja taloudellinen hyödyntäminen, ulottaa vaikutuksensa lukuisille yhteiskunnan ja elinpiirin osa-alueille. Samalla tuotanto ja sen puitteissa tehtävä työ siirtyvät yhä kauemmas – ja yhä useampien – näkökentän rajamaille.

Gustafsson&Haapojan Siat-näyttelyn yhteydessä pidettävä seminaari taustoitti nykyisenkaltaisen tuotannon historiaa ja nykypäivää Suomessa. Laki mahdollistaa toisenlajisten eläinten käyttämisen: muiden lajien toimijuus ja itseys on tehty näkymättömäksi ja merkityksettömäksi, joten he, tai ne, ovat esineen asemassa. Lainsäädäntö on usein talouselämän ja voitontavoittelun puolella, mutta ilmastokriisi ja pandemiat saattavat pakottaa meidät tekemään yhteiskunnallisia sopimuksia kestävämmistä lähtökohdista. Tehostetun tuotannon hintaa eivät maksa vain muut eläimet, luonto ja tulevat sukupolvet, vaan usein myös ihmiset, jotka saavat siitä elantonsa. Ruoantuotanto on ihmisyhteisöjen selviytymisen kannalta tärkein kysymys. Seminaarissa tuotiin esiin myös inhimillisesti mielekkäämpiä keinoja sen ratkaisemiseksi.

Kutsututu puhujat olivatt aktivisti Kristo Muurimaa ja tutkijat Birgitta Wahlberg, Galina Kallio ja eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala. Tilaisuuden moderoi Laura Gustafsson. Tallenne keskusteluohjelmasta katsottavissa alla. Ohjelmalinkki ja Katselulinkki. Lähetys alkaa 10 min kohdalla.

Ohjelma

AARG 2020

Ohjelma 2020

AARG 2020 oli keskustelualusta ja tapaamispaikka taideinstituutioille ja kuraattoreille, joiden työskentelyn keskiössä on maaseutu. Seinäjoen taidehallin ohjelmalinjaukset kumpuavat maaseudusta ja urban-rural –rajapinnasta nousevista kysymyksistä ja ilmiöistä. Taidehalli toteutti vuosina 2017-2019 Mullistaja–maaseututaidemallihankkeen, jossa monia yhteistyömalleja lanseerattiin ja sittemmin niitä on kehitetty eteenpäin Taidehallin näyttely- ja oheisohjelmassa. AARG jatkaa Mullistajassa alkanutta kehittämistyötä. AARG vastaa tarpeeseen keskustella työskentelymetodeista sekä vertaisoppia yhteistyökuvioista, joissa maaseutu toimii nykytaiteen alustana. Ensimmäinen AARG-kokoontuminen järjestettiin livelähetyksen muodossa 10.12.2020. Livelähetyksen ohjelman voit lukea tästä. Yhteistyötahot: Taiteen asiantuntija, läänintaiteilija Aura Seikkula, Taiteen edistämiskeskus,ohjelmapäällikkö Jussi Koitela, Frame Contemporary Arts Finland, toiminnanjohtaja Bodil Johanne, Monrad Viborg Kunsthal ja toiminnanjohtaja Mariangela Mendez-Prencke, Havre Magasinet, kuraattorit Kaspar Wimberley ja Susanne Kudielka, Morning Boat, kuraattori Michele Horrigan, Askeaton Contemporary Arts, Taideyliopiston professorilta Daniel
Peltz, Rejmyre Art Lab
sekä kuraattorit Taru Elfving, taiteilija Matthew Cowan ja Yvonne Billimore . Tapahtumaa tuki Frame Contemporary Art.

 

AARG-tapahtuman tuotannosta vastaa taidetuottaja Pii Anttila.